2015-09-24

Om Uppdrag granskning och likhet inför lagen

Gårdagens Uppdrag Granskning var väldigt intressant TV. Inte för att programmet tillförde särskilt mycket ny information (det gjorde det nämligen inte), utan för hur det väldigt kärnfullt lyckades sammanfatta väldigt mycket av det som just nu faktiskt pågår, men som i normalfallet tenderar att gömmas bakom eufemismer och ängsliga skönmålningar.

Vad programmet mer än något annat förmedlade är att principen om likhet inför lagen är avskaffad i Sverige. De personer som (med en av den svenska radikaliseringsvågens mer krystade omskrivningar) kallas för "EU-migranter" tillåts helt enkelt att bryta mot lagen på ett sätt som de flesta andra grupper aldrig skulle komma undan med.

Att myndigheterna inte ingriper när tiggare ockuperar mark och hus förklaras med att lagutrymmet inte möjliggör detta. Detta är emellertid inte sant, tvärtom finns det paragrafer som polisen faktiskt skulle kunna använda sig av om den bara ville. Att myndigheterna låter det hela fortgå har ingenting med juridik att göra, det beror på feghet och ängslighet.

I fallet med polisen är emellertid både fegheten och ängsligheten högst befogade. Om polisen i allmänhet och Malmöpolisen i synnerhet faktiskt hade valt att göra sitt jobb, istället för att som nu leka curlingföräldrar på steroider, skulle de också riskera massiv kritik. Risken för att DN och Aftonbladet skulle skriva spaltmeter efter spaltmeter om rasism och antiziganism vore högst konkret.

I detta läge skulle de utopistiska miljö- och vänsterpartierna utan att darra på manschetten ansluta sig till drevet direkt, men vad de senaste åren med all önskvärd tydlighet visat är att även övriga partier i detta läge skulle drabbas av uppenbara problem med att hålla huvudet kallt.

Lite ministerstyre och några kreativa omtolkningar av lagen (signerade ryggradslösa men inte sällan karriäristiska jurister) senare, och polisen skulle tvingas att pudla. Huvuden skulle rulla, karriärister skulle lämna sina kollegor i sticket och redan hårt prövade poliser skulle tvingas genomlida ännu en omgång värdegrundsutbildning.

Det är med andra ord inte särskilt konstigt att polisen gör som den gör. Vad som däremot är konstigt är att en liten men högljudd (och i huvudsak utomparlamentarisk) klick har lyckats genomdriva denna ordning. En liten men radikaliserad grupp av franska vänsterintellektuella postmodernisters teorier om maktordningar och strukturellt förtryck har plötsligt kommit att övertrumfa den svenska lagen.

Resultatet har blivit ett samhälle där ingripanden mot hus- och markockupationer anses så kontroversiellt att myndigheterna låter dem fortgå ostört. Resultatet har blivit ett samhälle där nyvänsterclowner av det slag vi såg i gårdagens Uppdrag granskning tillåts diktera ordningen. Resultatet har blivit ett samhälle så skruvat att många liberaler drar sig för att försvara ett liberalt grundfundament som äganderätten.

Ett sådant samhälle är inte ett friskt samhälle. Ett sådant samhälle är ett samhälle som slagit knut på sig själv, ett samhälle som lider av en svår neuros. Att det därtill finns människor i detta samhälle som på fullt allvar förnekar existensen av en åsiktskorridor, visar dessvärre på att sjukdomsinsikten är skrämmande låg.

För övrigt har 7 221 personer under de senaste sju dagarna ansökt om asyl i Sverige. Det motsvarar på årsbasis 376 524 personer.

Läs även:
Motpol (som förtjänar ett extra onmämnande för ordet "tyghink")
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SVT1, Exp1