2015-09-12

Regeringen sätter sitt hopp till ett gudomligt ingripande

Igår lät Magdalena Andersson meddela att det kan bli aktuellt att börja låna upp pengar i Europeiska investeringsbanken. Detta för att finansiera den svenska migrationspolitiken.

Att detta bara har genererat korta notiser långt ned i nyhetsflödet är i sig högst anmärkningsvärt. Vad som gör det hela ännu mer anmärkningsvärt är emellertid hur finansministern väljer att kommentera det hela:
"På kort sikt är flyktingmottagningen fullt hanterbart ekonomiskt och praktiskt om flyktingarna fördelas jämnt mellan EU-länder och inom länderna, även inom Sverige".
De nyckelord Andersson vill förmedla till allmänheten med detta uttalande är gissningsvis de som återfinns i fransen "fullt hanterbart ekonomiskt och praktiskt". Att hon inleder sitt uttalande med orden "[p]å kort sikt" är emellertid talande. Vad som pågår i Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan har nämligen redan pågått under flera år, och lär med allra största sannolikhet pågå under åtskilliga år till.

Det riktiga nyckelordet i Anderssons budskap är emellertid ordet "om". Den situation som finansministern försöker utmåla som "fullt hanterbart ekonomiskt och praktiskt" visar sig i själva verket endast vara detta "[p]å kort sikt", och då endast "om flyktingarna fördelas jämnt mellan EU-länder".

Därmed visar sig sig lägesbeskrivningen "fullt hanterbart ekonomiskt och praktiskt" i själva verket avse en hypotetisk situation, som har väldigt lite gemensamt med den verklighet som finansministern faktiskt har att hantera. De asylsökande är idag nämligen inte jämt fördelade mellan EU:s medlemsländer. Tvärtom är fördelningen idag extremt skev och lär även fortsättningsvis så förbli.

Vad Magdalena Andersson i själva verket säger är att regeringen är desperat, att det i stället för ordning och reda råder full panik. Vad Magdalena Andersson i själva verket säger är i den mån regeringen har någon plan över huvud taget, så går denna plan ut på att sätta allt sitt hopp till det högst osannolika scenariot att EU:s medlemsländer likt deus ex machina skall gripa in och å Sveriges vägnar ta det ansvar som Löfven & co inte själva är kapabla att ta.

Läs även:
Motpol, Johan Westerholm, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ab1