2015-11-15

Men Trollhättan då?

Efter fredagens bestialiska illdåd i Paris har jag hört svenska debattörer dra paralleller till såväl Utøya som Trollhättan. När det kommer till det faktiska utfallet är högerextrem terror naturligtvis lika vedervärdig som dess jihadistiska motsvarighet. Att klumpa ihop dessa former av terror är emellertid inte bara att förenkla, utan därtill att vilseleda.

Anders Behring Breivik och Anton Lundin Pettersson fann inte stöd för sina illdåd i skriftlärdas ord. De utlovades ingen plats i paradiset. Inga auktoriteter i samhället uppmanade dem att göra vad de gjorde. Deras illdåd försvarades inte under några gudstjänster, efter att de hade begått sina bestialiska brott. Kort sagt, avståndstagandet var totalt. Ingen auktoritet i samhället delade deras världsbild eller sympatiserade med vad de hade gjort.

När det kommer till jihadistisk terror är emellertid situationen väldigt annorlunda. Många religiösa auktoriteter har tagit ställning för såväl terrorism som Daesh, även i svenska moskéer. Den palestinska myndigheten (som är en stor mottagare av svenskt bistånd) avlönar, hyllar och döper gator efter terrorister. Vidare sprider auktoriteter och presidenter i den muslimska världen konspirationsteorier om att det i själva verket är israeliska och västerländska säkerhetstjänster som ligger bakom Daesh. Konspirationsteorier som i Mellanöstern fått stor spridning, även bland allmänheten.

Anders Behring Breivik och Anton Lundin Pettersson fann på sin höjd stöd för sin världsbild bland ett fåtal radikaliserade individer på diverse nätforum. Jihadister, däremot, har många tunga auktoriteter på sin sida, och när Köpenhamnsterroristen Abdel Hamid El-Hussein begravdes närvarade över 500 personer. Vad mer är, det finns inga bostadsområden i Sverige där folk är rädda för att ta avstånd från högerextrem terror. Vad som däremot finns är bostadsområden där folk är rädda för att uttala sig kritiskt om Daesh eller att bära en T-shirt med Peshmergamotiv.

Att så är fallet är ingen slump, utan bottnar i det faktum att den europeiska synen på terrorism är allt annat än global. Enligt en undersökning utförd av Pew Research Center uppgår stödet bland muslimer i Afghanistan för självmordsbombningar (riktade mot civila) till islams försvar ("in defense of Islam") till 39 procent. Motsvarande siffra bland palestinier, egyptier respektive bangladeshier är 40, 29 respektive 26 procent.

Vad som förenar högerextrem och jihadistisk terror är den avgrundsdjupa ondska som gärningsmännen visar prov på. När det kommer till de bakomliggande orsakerna, ser dessa emellertid väldigt olika ut. I fallet med jihadistisk terror är jordmånen bördig. Detsamma kan inte sägas om dess högerextrema motsvarighet.

Läs även:
Den sjätte mannen
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6