2015-11-18

Migrationsöverenskommelsen är ett fiasko


Den 23 oktober tillkännagav sex partier att man slutit en blocköverskridande överenskommelse om migrationspolitiken. Syftet med denna uppgörelse var uppenbar, man ville minska volymerna™ av asylsökande som söker sig till Sverige.

Från och med den 24 oktober (dagen efter att migrationsöverenskommelsen presenterades) till och med igår har ungefär ungefär 33 000* personer sökt asyl i Sverige. Sverige tog, endast under dessa 25 dagar, emot fler asylsökande är vad vi gjorde under något enskilt år mellan 1994 och 2006.

Under dessa 25 dagar har antalet nyanlända asylsökande i snitt uppgått till 1 320 personer per dag, vilket på årsbasis motsvarar över 480 000 personer. Trenden har därtill, vilket kan skönjas i diagrammet ovan, varit ökande. Mellan den 4 och 17 november låg antalet asylsökande per dag snarare på närmare 1 450 personer (motsvarande nästan 530 000 på årsbasis).

Med andra ord, migrationsöverenskommelsen har visat sig vara ett totalt fiasko. Situationen är fullständigt ohållbar och de svenska politikerna måste nu börja göra sitt jobb, i stället för att fortsätta svamla om "ordning och reda" och "reglerad invandring" när verkligheten är en helt annan. Det går inte att hänvisa till att "fler länder måste ta sitt ansvar" när man så uppenbart inte förmår att ta något som helst ansvar själv.

Om politikerna börjar ta ett sådant ansvar kan detta mycket väl visa sig leda till att såväl den rödgröna regeringen som Alliansen spricker. Den politiker som i detta läge prioriterar omsorgen om det egna partiet framför omsorgen om landet, har emellertid ingenting i politiken att göra. Ironiskt nog skadar ett sådant beteende inte bara Sverige. Ett sådant beteende lär också i förlängningen vara förödande för de partier vars intressen man idag i ett utslag av ohämmad egoism väljer att sätta framför landets.

Vad som pågår nu är ingen lek, det är blodigt allvar. Vad som ligger i vågskålen är inte risken för några uteblivna ryggdunkningar, det är Sveriges framtid. Att svensk politik blivit så infantil att politikerna trots detta stoppar sina huvuden i sanden är pinsamt, patetiskt och djupt skrämmande.

* Siffran är ungefärlig eftersom Migrationsverkets statistik för vissa dagar (till exempel 8 november) är inkonsistent.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1, Exp2, Exp3, Exp4, Exp5, Exp6