2015-12-09

Centerpartiet – en kraft för socialism

Det är systemen som är problemet, inte volymerna. Detta var ett av huvudbudskapen i det jultal Annie Lööf igår höll mot en fond designad för att framkalla akut sjösjuka.

I sak har Annie Lööf och övriga centerpartister helt rätt i detta. Med ett annat system hade det svenska asylmottagandet inte utgjort en alls lika stor kostnad för de svenska skattebetalarna som det gör idag. Därtill skulle ett sådant system (även om Lööf omsorgsfullt undvek att nämna detta) minska pull-faktorerna så mycket, att detta i sig skulle resultera i att antalet asylsökande minskade drastiskt.

Problemet med Centerpartiets resonemang är att stödet för ett sådan systemförändring saknas, såväl bland svenska väljare som hos övriga partier. Jag skulle personligen gärna se att de systemförändringar Centerpartiet förespråkar blir verklighet, men ingenting tyder på att sådana reformer står för dörren.

Centerpartiet agerar emellertid som om dessa systemförändringar redan var ett faktum. Det är med hänvisning till dessa systemförändringar som Centerpartiet kategoriskt motsätter sig alla skärpningar av asylpolitiken. Därmed bidrar partiet ironiskt nog till att göra Sverige mer socialistiskt.

I nuläget gör Centerpartiets inställning det svårare för regeringen att få igenom en omläggning av asylpolitiken. I värsta fall kommer Centerpartiets agerande därmed bidra till att skatterna höjs och att den samhällsservice dessa skatter är tänkta att betala försämras.

Vad värre är, vid en eventuellt borgerlig valseger 2018 kommer Centerpartiets dogmatiska hållning att göra en konstruktiv regeringspolitik omöjlig. Partiet kommer tvingas kompromissa bort sina krav på systemförändringar, samtidigt som det med allra största sannolikhet utan minsta kompromissvilja lär kräva en återgång till den kravlösa migrationspolitiken.

Därmed skulle en sådan regering antingen falla närmast direkt, eller upprepa alla såväl Fredrik Reinfeldts som Stefan Löfvens misstag. Skattesänkningarna och liberaliseringarna skulle utebli, och när budgetunderskottet började skena skulle man tvärtemot vad man lovat i valrörelsen i stället tvingas höja skatterna. Omfattningen av den socialistiska omfördelningspolitiken skulle bli större än någonsin tidigare, samtidigt som kvaliteten på de statliga välfärdstjänsterna skulle sjunka.

Centerpartiet påstås ofta vara nyliberalt. Detta är måhända sant på pappret, men i praktiken är partiet idag en stark kraft för socialism i Sverige. Att det har blivit så beror på att man inom partiet inte förstår vikten av att göra saker i rätt ordning. Om man önskar att kraftigt liberalisera både den ekonomiska politiken och migrationspolitiken, måste nämligen den ekonomiska politiken liberaliseras först.

Centerpartiet väljer emellertid att göra precis tvärtom. Resultatet av detta blir inte mer liberalism, utan mindre. Resultatet av detta blir en socialism som inte ens socialister (och definitivt inte liberaler) kommer att vara nöjda med.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SVT1