2016-01-14

Konsten att förminska den norska journalistkåren

Under onsdagskvällen publicerade det norska journalistförbundets tidning en granskande artikel om Dagens Nyheters agerande efter We Are Sthlm. I denna kommer man inte bara i allt väsentligt fram till precis samma slutsatser som Nyheter Idag. Man konstaterar därtill att händelserna går så långt bak i tiden som till 2008, och att unga av båda könen har drabbats.

Reportaget har sedan dess fått närmast viral spridning, men på klassiskt storsvenskt manér har man inom den svenska journalistkåren valt att ignorera sina norska kollegor. Svenska nyhetsredaktioner har under dagen behandlat publiceringen av de för Dagens Nyheter ytterst graverande uppgifterna som en icke-händelse.

Detta säger väldigt mycket om den arrogans som utmärker den svenska journalistkåren. Man har satt i system att tiga ihjäl såväl kritik som ovälkomna faktauppgifter genom att i bästa fall ignorera dem och i värsta fall skjuta på budbäraren. När nu kritiken framförs i den norska motsvarigheten till Journalistförbundets branschorgan, väljer man att bevärdiga de norska kollegornas granskning med samma respekt som en artikel i Avpixlat.

I stället för att bemöta sina norska kollegor med ett minimum av respekt eller intresse har den svenska journalistkåren ägnat sig åt annat. En granskning av Nyheter Idag har under dagen publicerats i DN:s systerpublikation KIT. Granskningen är både intressant och relevant, men tidpunkten skaver.

KIT:s reportage behandlar nämligen varken Nyheter Idags journalistik eller nätpublikationens granskning av Dagens Nyheter, den behandlar Nyheter Idags och dess grundares ekonomi. Syftet är uppenbart, man önskar misstänkliggöra reportaget om Dagens Nyheter genom att skjuta på budbäraren.

Parallellt med detta har samma personer som i åratal demoniserat, misstänkliggjort, förminskat, förlöjligat och hånat Hanne Kjöller plötslig gett henne sitt helhjärtade stöd. Det är inte bara en djupt osmaklig uppvisning i hyckleri, det säger också en hel del om hur allvarligt detta stöd egentligen är menat.

Hanne Kjöllers roll i den affär som nu rullats upp kan knappast sägas vara en av hennes karriär stoltaste ögonblick. Kjöller har dock länge utmärkt sig, inte bara som en av få intressanta röster på Dagens Nyheter, utan därtill som en modig opinionsbildare som ofta skrivit mycket bra texter om kontroversiella frågor.

Att det nu är Kjöller, snarare än den bransch- och företagskultur i vilken hon verkar, som i mångt och mycket blivit måltavla för den vrede som riktas mot Dagens Nyheter är djupt olyckligt. Inte nog med att det grova hat som riktas mot Kjöller i sig är vedervärdigt. Det har därtill riktats mot en av de personer på tidningen som "förtjänat" det allra minst.
SvD1, Exp1