2016-01-14

Konsten att förminska den norska journalistkåren

Under onsdagskvällen publicerade det norska journalistförbundets tidning en granskande artikel om Dagens Nyheters agerande efter We Are Sthlm. I denna kommer man inte bara i allt väsentligt fram till precis samma slutsatser som Nyheter Idag. Man konstaterar därtill att händelserna går så långt bak i tiden som till 2008, och att unga av båda könen har drabbats.

Reportaget har sedan dess fått närmast viral spridning, men på klassiskt storsvenskt manér har man inom den svenska journalistkåren valt att ignorera sina norska kollegor. Svenska nyhetsredaktioner har under dagen behandlat publiceringen av de för Dagens Nyheter ytterst graverande uppgifterna som en icke-händelse.

Detta säger väldigt mycket om den arrogans som utmärker den svenska journalistkåren. Man har satt i system att tiga ihjäl såväl kritik som ovälkomna faktauppgifter genom att i bästa fall ignorera dem och i värsta fall skjuta på budbäraren. När nu kritiken framförs i den norska motsvarigheten till Journalistförbundets branschorgan, väljer man att bevärdiga de norska kollegornas granskning med samma respekt som en artikel i Avpixlat.

I stället för att bemöta sina norska kollegor med ett minimum av respekt eller intresse har den svenska journalistkåren ägnat sig åt annat. En granskning av Nyheter Idag har under dagen publicerats i DN:s systerpublikation KIT. Granskningen är både intressant och relevant, men tidpunkten skaver.

KIT:s reportage behandlar nämligen varken Nyheter Idags journalistik eller nätpublikationens granskning av Dagens Nyheter, den behandlar Nyheter Idags och dess grundares ekonomi. Syftet är uppenbart, man önskar misstänkliggöra reportaget om Dagens Nyheter genom att skjuta på budbäraren.

Parallellt med detta har samma personer som i åratal demoniserat, misstänkliggjort, förminskat, förlöjligat och hånat Hanne Kjöller plötslig gett henne sitt helhjärtade stöd. Det är inte bara en djupt osmaklig uppvisning i hyckleri, det säger också en hel del om hur allvarligt detta stöd egentligen är menat.

Hanne Kjöllers roll i den affär som nu rullats upp kan knappast sägas vara en av hennes karriär stoltaste ögonblick. Kjöller har dock länge utmärkt sig, inte bara som en av få intressanta röster på Dagens Nyheter, utan därtill som en modig opinionsbildare som ofta skrivit mycket bra texter om kontroversiella frågor.

Att det nu är Kjöller, snarare än den bransch- och företagskultur i vilken hon verkar, som i mångt och mycket blivit måltavla för den vrede som riktas mot Dagens Nyheter är djupt olyckligt. Inte nog med att det grova hat som riktas mot Kjöller i sig är vedervärdigt. Det har därtill riktats mot en av de personer på tidningen som "förtjänat" det allra minst.
SvD1, Exp1

5 kommentarer:

 1. Norge går nog att avfärda, men hur ska de göra med alla andra artiklar som lär dyka upp. Snöbollen är satt i rullning, jag tror inte Dn kommer klara det här i längden. Vad tror ni, kan de behandla ex. The guardian som avpixlat? Det är nog bara en tidsfråga innan historien blir stor i Tyskland, England och Frankrike, den är bara för aktuell.. Hoppas de danska kanonerna på berlinske har börjat ladda också,
  pellafant

  SvaraRadera
 2. Till tidigare anonym (ingen svara knapp?)

  Ivar Arpi verkar flitigt anlitad utomlands och blir det mer torde han lägga till Journalisten.no till referenslistan han skriver om.

  På FB söker Tino S en översättare av den norska artikeln. Till engelska ... tror mig kunna gissa vad han har i åtanke .... :)

  SvaraRadera
 3. Hanne Kjöller kan väl, för att tala med Tage Danielsson, sägas ha uppnått sin "inkompetensnivå". Hon må tidigare ha framstått som modig, men så riktigt så modig som många trott var hon visst inte. Hennes avslutande text i fallet är så fylld av patetik, smutskastning och villospår att det tyvärr bara är att lägga henne till handlingarna. Förtroendet är förbrukat.

  /Ivar L

  SvaraRadera
 4. Hej.

  Angående DN, Kjöller, Bonniers med flera: en viss man sa en gång "Gör mot andra vad du vill att de skall göra mot dig".

  Det går att förstå på flera sätt på svenska.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 5. Själv är jag av uppfattningen att Kjöller får klä skott för sin lednings agerande. Det är ju de som avgör vad som skall trycas eller inte. Visst kan man kritisera Kjöller för att hon borde varit påstridigare, men om man tar de rykten om vilken psykosocial arbetsmiljö som råder på DN i beaktande så är hennes agerande i viss mån förståeligt.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.