2011-11-13

Råttan i piz... Dammsugaren i reaktorn

Flera tidningar rapporterar idag om en brand "i en reaktor" på Ringhals. DN lägger dessutom för säkerhets skull till en värdeladdad skrivning om sju månaders "saneringsarbete". Men hade det förekommit en brand i en reaktor hade antagligen Varberg varit evakuerat nu, det hade åtminstone inte varit tal om att någonsin återuppta driften i reaktorn, vilket emellertid planeras ske den 17 december.

Istället handlade det om en brand i reaktorinneslutningen, vilket är någonting helt annat. Lite som att jämställa en brand i en bil (orsakad av en rökande förare) med en brand i bilens motor. Och det "saneringsarbete" som utförts visar sig handla om sotsanering. Något för journalistförbundets ordförande att ha i åtanke när han frågar sig varför journalister inte får den respekt de förtjänar, kanske?

Branden orsakades av en kvarglömd våtdammsugare ("dammsugaren hade glömts kvar i reaktorn") som fattade eld under ett tryckprov. Stoppet beräknas ha kostat 1,8 miljarder kr. Någon har antagligen gått omkring med en klump i magen sedan brandens orsaker klarlades. Huruvida Någon också fått sparken förtäljer inte historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.