2011-11-14

IG för lärarkåren

När skolinspektionen kontrollrättade 70 000 nationella prov så visade det sig att vart nionde prov som av lärarna hade fått betyget MVG i själva verket förtjänade betyget IG.

Över tio procent av alla prov med betyget MVG hade alltså inte bara bedömts bara ett eller två betygssteg fel, utan TRE! Hur många prov som hade bedömts ett eller två steg fel framgår inte, men om mer än vart tionde prov hade bedömts tre betygssteg fel så är det inte särskilt orimligt att misstänka att det rörde sig om mer än hälften.

Detta innebär såklart att mängder av elever har fått en högskolebehörighet de inte borde fått, och gissningsvis även att mängder av elever har berövats på den behörighet de faktiskt hade förtjänat. Det går såklart att till viss del förklara detta med oklara betygskriterier och så vidare, men när lärarna vid mer än vart tionde rättningstillfälle inte klarar av att skilja IG från MVG handlar det inte längre om oklara kriterier utan om utbredd inkompetens i lärarkåren. Inte konstigt att lärarna till varje pris motsätter sig tanken att de själva skall betygssättas. De om några torde ju veta ju hur godtycklig betygsättning kan vara.


Sweeney Todd, Lärarförbundets ordförande

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12