2011-11-13

Stolt men inte missnöjd

Berlusconi har avgått och en ny regering tycks vara på väg att bildas, till synes med en mer krismedveten agenda än Silvios. Berlusconi å sin sida låter meddela att han är "stolt över vad vi har lyckats åstadkomma under dessa tre och ett halvt år".

Frågan vad han är mest stolt över infinner sig osökt, den totala bristen på reformer, den närmast fullständiga bristen på krismedvetenhet, den ökande statsskulden eller bunga-bunga-festerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.