2011-11-11

Incidenten

Förhöjda värden av radioaktiv jod uppmäts för närvarande i Tjeckien, Polen, Österrike, Ungern, Danmark och Sverige.

Vi har alltså å ena sidan förhöjd radioaktivitet i östra Europa och å andra sidan en kompakt tystnad från kärnanläggningarnas sida. Min kvalificerade gissning är att det någonstans i ett vulgärt inrett styrelserum i Ryssland eller Ukraina sitter ett gäng feta sovjetskolade byråkrater med vaxdockeuppsyn och diskuterar "incidenten" som har inträffat. De når snabbt en samsyn:

- Ingen anledning att oroa folket i onedan.
- Allt er onder kantrål.

Meanwhile in Western Europe så kommer apotekens lager av jodtabletter antagligen snabbt att tömmas. Igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.