2011-11-11

Incidenten

Förhöjda värden av radioaktiv jod uppmäts för närvarande i Tjeckien, Polen, Österrike, Ungern, Danmark och Sverige.

Vi har alltså å ena sidan förhöjd radioaktivitet i östra Europa och å andra sidan en kompakt tystnad från kärnanläggningarnas sida. Min kvalificerade gissning är att det någonstans i ett vulgärt inrett styrelserum i Ryssland eller Ukraina sitter ett gäng feta sovjetskolade byråkrater med vaxdockeuppsyn och diskuterar "incidenten" som har inträffat. De når snabbt en samsyn:

- Ingen anledning att oroa folket i onedan.
- Allt er onder kantrål.

Meanwhile in Western Europe så kommer apotekens lager av jodtabletter antagligen snabbt att tömmas. Igen.