2011-11-11

Julian Blancmange - Living on the Ceiling

Mannen med de många frisyrerna, Julian Assange, anlitar nu en PR-byrå för att bevisa sin oskuld för det svenska rättsväsendet. Att satsa på juristhjälp är uppenbarligen inte tillräckligt för Assange, kanske beroende på hans skräck för att bli utlämnad till USA.

Fallet Julian Assange torde vara en julafton för världens psykologer, få personligheter äger förmågan att få människor att se världen i en så svartvitt färgskala. För påfallande många som är positivt inställda till Wikileaks finns möjligheten att Assange är någonting annat än en perfekt människa överhuvudtaget inte på kartan. För John Pilger, Michael Moore, Tariq Ali och många andra med dem tycks sak och person vara samma sak, och anklagelserna förklaras med konspirationsteorier om att det svenska rättsväsendet går CIA:s ärenden.

Sist men inte minns tycks konsensus bland jurister vara att om Assange infinner sig på en svensk polisstation kommer ärendet att avskrivas direkt, varför såväl Assanges övertygelse om att en utlämning till USA väntar som den enorma juridiska apparat som gått igång i Storbritannien blir smått tragikomiska.


Assanges brittiske advokat anklagar Sverige för att planera en utlämning till USA med flygande tefat

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12