2011-11-08

Oärlighet varar... långt

Ännu en gång har skrupellösa personer blivit påkomnna med att lura skjortan av Försäkringskassan på skattebetalarnas bekostnad.

Inga siffror anges denna gång, men i ett annat fall nyligen handlade det om över 100 000 kr. I månaden. Dessa pengar gick som jag förstår det dessutom direkt till pappan för ersättning av vård av dottern, inte till en uppsättning falska vårdare eller någon annan konstruktion som åtminstone hade gjort upplägget och dess kostnader lite mer trovärdigt. Vilket osökt får mig att fundera på hur någon lyckas motivera ett månatligt belopp på över 100 000 kr för att täcka kostnaden för att EN person skall ta hand om EN annan person? Hade pappan måhända specialistkunskaper som motiverade en väldigt hög lön? Somehow I doubt it...

Det får mig också att fundera över hur naiva vissa av Försäkringskassans handläggare egentligen måste vara, för att inte tala om vilka usla rutiner, uppföljningar och kontrollmekanismer de måste ha för ärenden som dessa. En kostnad på över 100 000 kr per månad måste väl rimligtvis ringa en och annan varningsklocka? En ordentlig kontroll måste väl utföras före pengarna börjar betalas ut? Eller är jag bara naiv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.