2011-11-08

Det som göms i snö...

Regeringens hårdnackade motstånd mot att öppna upp det omtalade Stasiarkivet är väldigt svårt att inte tolka i ett konspiratoriskt ljus. Vilka medlemmar av etablissemangets namn figurerar egentligen i dessa ljusskygga papper? Vilka idag tongivande, mäktiga och respekterade svenskar vaknar med jämna mellanrum kallsvettiga upp mitt i natten med ett ryck, efter ännu en mardröm om att deras inblandning skall bli allmänt känd? Vilka karriärer är bara ett offentliggörande från att krossas?

Centerpartiet tycks nu, om än försiktigt, föreslå att den kompakta sekretessen åtminstone luckras upp, och Kd, S, Sd och V tycks vara inne på samma linje. Självklart kan det finnas en poäng med att hantera uppgifterna med viss varsamhet, det är fullt möjligt att oskyldiga felaktigt utpekas i dokumenten. Nuvarande försök att sopa det hela under mattan är dock direkt skadlig, dels på grund av alla implikationer detta antyder, dels på grund av att personer i höga positioner med ett Stasiförflutet öppnar för utpressning.

Därtill framgår av boken "Inte bara spioner..." av Birgitta Almgren (som har fått studera arkivet på villkor att hon inte under några som helst villkor offentliggör några namn) att dokumenten antyder såväl att Säpo själva samarbetade med Stasi, som ljusskygg vapen- och teknikexport via DDR. Detta måste givetvis utredas vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.