2011-11-08

Ärlighet varar... längst?

Ärlighet och rättframhet är sällan ord man förknippar med politiker. Men även dessa höga herrar har så klart ett liv när mikrofonerna är av. Eller, som det ibland visar sig, när de tror att mikrofonerna är av.

I tron om att de pratade ostört, så bekände Sarkozy på det kaotiska G20-mötet för sin amerikanske kollega att "Jag tål inte att se honom längre. Han är en lögnare", om Binyamin Netanyahu. Varpå Obama svarade "Ni kanske inte tål honom, men tänk på att jag har att göra med honom varje dag".

Sedan har vi ju förstås också kungen av Spanien, som för några år sedan fick nog av såväl Venezuelas som Nicaraguas statsöverhuvuden. Se Youtubeklippet här. Vår egen kungs etikettsbrott framstår plötsligt som ganska oskyldiga i jämförelse...

En smula hopp om mänskligheten kan ibland återfås, i det lilla. Den svenska politiker som vore så ärlig - avsiktligt eller oavsiktligt - skulle avsevärt stiga i åtminstone min aktning.

*

Frankrikes finansminister tycks också vara inne på det här med ärlighet, han säger insiktsfullt att Frankrike nu måste betala efter att ha levt på kredit i 30 år. Ingen väljarflört direkt, och där har vi kanske pudelns kärna. Budgetunderskott och lån är bra verktyg för den som vill vinna val, besparingar och skattehöjningar är det inte. Ändå så får det mig att undra över de politikers psykologiska profil, som pantsätter sina väljares barns framtid för att kunna köpa sig själva några extra år vid makten. Vad gick genom de grekiska ministrarnas huvuden, när de körde i 200 km/h rätt mot avgrunden, mörkade statistiken och intygade väljarna och världen att allting var bättre än någonsin?

*

Och, för att fördjupa oss ännu en smula i ämnet ärlighet, så har vi ju förstås också följetongen Victor Muller. Intrigerna i såpoperan Saab fortsätter, som om TV4 beslutat att producera ännu en säsong av serien Tre kronor, trots att alla invalid-, UFO-, politik-, new age- och svekteman var uttömda för flera år sedan. Att det finns en enda människa som överhuvudtaget vågar göra affärer med en så uppenbar solochvårare som Victor Muller är svårt att greppa. Själv skulle jag inte ens våga skaka hand med människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.