2011-11-08

Ärlighet varar... längst?

Ärlighet och rättframhet är sällan ord man förknippar med politiker. Men även dessa höga herrar har så klart ett liv när mikrofonerna är av. Eller, som det ibland visar sig, när de tror att mikrofonerna är av.

I tron om att de pratade ostört, så bekände Sarkozy på det kaotiska G20-mötet för sin amerikanske kollega att "Jag tål inte att se honom längre. Han är en lögnare", om Binyamin Netanyahu. Varpå Obama svarade "Ni kanske inte tål honom, men tänk på att jag har att göra med honom varje dag".

Sedan har vi ju förstås också kungen av Spanien, som för några år sedan fick nog av såväl Venezuelas som Nicaraguas statsöverhuvuden. Se Youtubeklippet här. Vår egen kungs etikettsbrott framstår plötsligt som ganska oskyldiga i jämförelse...

En smula hopp om mänskligheten kan ibland återfås, i det lilla. Den svenska politiker som vore så ärlig - avsiktligt eller oavsiktligt - skulle avsevärt stiga i åtminstone min aktning.

*

Frankrikes finansminister tycks också vara inne på det här med ärlighet, han säger insiktsfullt att Frankrike nu måste betala efter att ha levt på kredit i 30 år. Ingen väljarflört direkt, och där har vi kanske pudelns kärna. Budgetunderskott och lån är bra verktyg för den som vill vinna val, besparingar och skattehöjningar är det inte. Ändå så får det mig att undra över de politikers psykologiska profil, som pantsätter sina väljares barns framtid för att kunna köpa sig själva några extra år vid makten. Vad gick genom de grekiska ministrarnas huvuden, när de körde i 200 km/h rätt mot avgrunden, mörkade statistiken och intygade väljarna och världen att allting var bättre än någonsin?

*

Och, för att fördjupa oss ännu en smula i ämnet ärlighet, så har vi ju förstås också följetongen Victor Muller. Intrigerna i såpoperan Saab fortsätter, som om TV4 beslutat att producera ännu en säsong av serien Tre kronor, trots att alla invalid-, UFO-, politik-, new age- och svekteman var uttömda för flera år sedan. Att det finns en enda människa som överhuvudtaget vågar göra affärer med en så uppenbar solochvårare som Victor Muller är svårt att greppa. Själv skulle jag inte ens våga skaka hand med människan.

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12