2011-12-12

Juholt gör det igen

Håkan Juholt har idag varit på besök i Trollhättan, där han passade på att ge regeringen skulden för Saabkrisen genom att beskylla densamma för att ha "talat ned varumärket", det vill säga inte satsat skattepengar i företaget. Regeringens agerande i början av krisen kan, enligt Juholts djuplodande analys, ha skadat Saabs möjligheter att överleva. Att Saab har varit konkursfärdigt i årtionden och endast överlevt genom att först Wallenberg och sedan GM tillförde miljard efter miljard till det blödande företaget har såklart ingenting med saken att göra.

Som grädde på moset kommenterade Juholt idag också en opinionsundersökning i vilken Socialdemokraterna hamnar mer än tio procentenheter bakom Moderaterna med att "vore det valresultatet hade jag blivit tillfrågad om jag ville bli statsminister". Allting frid och fröjd inom Socialdemokraterna, således.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.