2011-12-12

Offentlighetsprincipen och integriteten

Med ett telefonsamtal till Skatteverket kan vem som helst ta reda på ditt personnummer. Med dessa 10 siffror kan någon som ogillar dig enkelt göra livet rejält surt för dig. Därtill så är det inte bara ditt personnummer som är offentligt utan också din inkomst, din adress, ditt körkortsfoto med mera.

Detta är en konsekvens av offentlighetsprincipen, vars välmenande syfte är att skydda dina demokratiska rättigheter. I praktiken är det hela tyvärr snarare en guldgruva för bedragare, för kriminella som vill hota vittnen inför rättegångar och för den delen också för skandaljournalister. Gemensamt för alla dessa grupper är att såvida du inte är en (självmant) offentlig person, så är dessa uppgifter ingenting de har någonting som helst med att göra. Att myndigheter gladeligen och kostnadsfritt likväll tillhandahåller dem till vem som helst är ett hån mot din personliga integritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.