2011-12-11

Sverige kan bli nästa Irland

Irland gick på kort tid från att vara en "keltisk tiger" till att vara ett land i djup recession med rekordhög arbetslösthet, djupa underskott och med enorm statsskuld, efter att den irländska staten fick ta över ansvaret för landets kollapsade banker. Sverige å sin sida är EU:s mönsterelev med balanserad budget och ett konjunktursläge som gör många andra europeiska länder gröna av avundsjuka.

Sverige är också ett land med en av unionens största banksektorer, mätt per capita. De svenska bankerna har investerat stort i Baltikum, vilket sånär höll på att dra Swedbank i fördärvet under finanskrisens första fas. När alla hade pustat ut och blåst faran över så gick plötsligt rysk oligarks baltiska banker omkull och... nu är vi där igen.

Baltikum surrar just nu av rykten om en nära förestående Swedbankkollaps och oroliga sparare står i kö för att ta ut sina besparingar. Enligt rykten så är också Nordea och SEB drabbade, och det spelar inte så stor roll om dessa rykten är sanna eller ej, för så fort folk börjar tro dem så kommer även dessa bankers kunder börja tömma sina bankkonton. Och eftersom banker i vår moderna värld inte behöver mer kapital än vad som räcker för att betala ut en bråkdel av kundernas pengar så kan denna sorts rykten knäcka en bank fort.

Om Swedbank eller någon av de andra svenska bankerna faller så kommer de svenska skattebetalarna få gå in och rädda dagen för lånade pengar, och fortare än någon riktigt förstod vad som hände så har EU:s mönsterelev Sverige blivit nästa Irland.

Allt detta för att en handfull banktoppar skulle få en riktigt fet bonus skull. Bonusar som de kan leva gott för livet ut, även efter att de banker de arbetade för har gått omkull och Sverige har sjunkit ned i ett bottenlöst skuldträsk. Huruvida detta är en rimlig ordning kan ju var och en ta en rejäl funderare på...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.