2012-01-18

Juholt och aporna med skrivmaskiner

Det sägs att om man ger en miljon apor varsin skrivmaskin så kommer någon av dem, om man bara väntar tillräckligt länge, till slut att skriva Bibeln eller Shakespeares samlade verk. Well...

När det kommer till Håkan Juholt så har dennes förkärlek för att tala först och tänka sedan numera blivit närmast legendarisk. Inte nog med att kameror, mikrofoner eller direktsändningar sällan avhåller honom från att praktisera denna sin specialitet, han tycks dessutom göra det så fort han får chansen.

När schabblet om skuggbudgeten nästan var bortglömt lyckades Juholt och Waidelich själva göra frågan till förstasidestoff igen. Restaurangmomsen är som bekant i Juholts värld en dålig borgerlig idé, fastän hans eget parti gick till val på exakt samma fråga. Det är regeringen som sålt ut Sverige, alldeles oavsett huruvida hans eget parti är lika skyldiga till privatiseringarna i vården och skolan eller ej. Och David Camerons vägran att ansluta sig till europakten är förkastlig, men likväl bör Sverige följa i Storbritanniens fotspår...

Men vänta lite nu, hur var det nu med de där aporna egentligen? Om tillräckligt många apor med varsin skrivmaskin till slut kommer skriva Shakespeares samlade verk kanske också Juholt, efter tillräckligt många direktsända juholtare, faktiskt råka snubbla på sanningen?

Själv börjar jag åtminstone att misstänka detta, för med motståndet till europakten så är Juholt inne på precis samma linje som jag själv. Jag skall förstås undvika att läsa alltför mycket in i detta. Juholts bakomliggande resonemang - förutsatt att han faktiskt har resonerat - skiljer sig förmodligen väsentligt från mitt eget, och hans upprördhet över hur David Cameron hade mage att dela hans ståndpunkt får definitivt inte plats i åtminstone mina egna förklaringsmodeller...

Detta väl sagt så har här ändå någonting mycket intressant skett. Till spekulationerna kring apornas eventuella framgångar med sina skrivmaskiner kan nu för första gången empiriska belägg läggas fram!

Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Exp1, Exp2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SVT1, SVT2, SVT3, SR1, SR2

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12