2012-01-18

Juholt och aporna med skrivmaskiner

Det sägs att om man ger en miljon apor varsin skrivmaskin så kommer någon av dem, om man bara väntar tillräckligt länge, till slut att skriva Bibeln eller Shakespeares samlade verk. Well...

När det kommer till Håkan Juholt så har dennes förkärlek för att tala först och tänka sedan numera blivit närmast legendarisk. Inte nog med att kameror, mikrofoner eller direktsändningar sällan avhåller honom från att praktisera denna sin specialitet, han tycks dessutom göra det så fort han får chansen.

När schabblet om skuggbudgeten nästan var bortglömt lyckades Juholt och Waidelich själva göra frågan till förstasidestoff igen. Restaurangmomsen är som bekant i Juholts värld en dålig borgerlig idé, fastän hans eget parti gick till val på exakt samma fråga. Det är regeringen som sålt ut Sverige, alldeles oavsett huruvida hans eget parti är lika skyldiga till privatiseringarna i vården och skolan eller ej. Och David Camerons vägran att ansluta sig till europakten är förkastlig, men likväl bör Sverige följa i Storbritanniens fotspår...

Men vänta lite nu, hur var det nu med de där aporna egentligen? Om tillräckligt många apor med varsin skrivmaskin till slut kommer skriva Shakespeares samlade verk kanske också Juholt, efter tillräckligt många direktsända juholtare, faktiskt råka snubbla på sanningen?

Själv börjar jag åtminstone att misstänka detta, för med motståndet till europakten så är Juholt inne på precis samma linje som jag själv. Jag skall förstås undvika att läsa alltför mycket in i detta. Juholts bakomliggande resonemang - förutsatt att han faktiskt har resonerat - skiljer sig förmodligen väsentligt från mitt eget, och hans upprördhet över hur David Cameron hade mage att dela hans ståndpunkt får definitivt inte plats i åtminstone mina egna förklaringsmodeller...

Detta väl sagt så har här ändå någonting mycket intressant skett. Till spekulationerna kring apornas eventuella framgångar med sina skrivmaskiner kan nu för första gången empiriska belägg läggas fram!

Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Exp1, Exp2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SVT1, SVT2, SVT3, SR1, SR2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.