2012-01-04

Med piratkopiering i ena vågskålen och omskärelse i den andra

"Kopimismen", en religion för nätpirater, har blivit en erkänd religion i Sverige. Vad nu en "erkänd religion" egentligen innebär kan kanske diskuteras, men beslut i frågan har tagits i kammarkollegiet så jag utgår från att allt är i full juridisk ordning.

Frågan om hur religionens seder skall respekteras av rättsväsendet infinner sig därmed. Då det i religionens namn, som jag tidigare skrivit om, uppenbarligen anses vara såväl tillåtet som en rättighet med omskärelse av nyfödda barn så borde ju i så fall religionsfriheten påbjuda att även praktiserade "kopimister" får utöva sin tro utan risk för repressalier.

Tidigare har som bekant denna sorts verksamhet lett till fängelsedomar och skadestånd på 30 miljoner kronor. Nu när kopimismen är en erkänd religion kan ju emellertid sådana domslut inte längre vara möjliga, eller? Är det kanske rimligt att medhjälp till duplicering av information å ena sidan leder till fängelse- och skadeståndsstraff, medan irreversibla kirurgiska ingrepp utan bedövning på nyfödda barn skall tillåtas i religionens namn, trots att de barnen inte själva ges möjligheten att få uttala sig om något som kommer att påverka dem resten av livet?

Tycker du att frågeställningen börjar bli absurd? Det beror på att den vilar på absurda premisser. Denna jämförelse illustrerar det absurda med fenomenet religion. Den illustrerar det absurda med en sedvänja som omskärelse och den illustrerar, som av en händelse, även det absurda med att medhjälp till duplicering av information bestraffas mycket hårdare än många grova misshandelsfall.

Apropå religion så har för övrigt Kristdemokraterna varit ordentligt i ropet idag. Göran Hägglunds stabschef har fått sparken efter att ha avslöjats med att anonymt förtala sin chefs rivaler på nätet. Detta får måhända en och annan att börja fundera på hur det står till med etiken och moralen i det parti som så gärna vill förmana oss övriga hedningar om vikten med en kristen värdegrund.

Samtidigt slår Ewa Samuelsson ett slag för att även synligt funktionshindrade skall få ses som programledade i SVT. Detta för att, med Samuelssons ord, hjälpa till att "normalisera" en stor grupp människor i samhället. Det är emellertid lite märkligt att höra just Kristdemokraterna använda sig av detta argument. Det finns ju trots allt andra stora grupper människor i samhället, vilkas "normalisering" starka krafter inom Kristdemokraterna länge har motarbetat...

DN1, DN2, GP, SVT, NK, Dagen, HD, ST, BT, ÖC, NT, HP, UNT

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12