2012-01-04

Med piratkopiering i ena vågskålen och omskärelse i den andra

"Kopimismen", en religion för nätpirater, har blivit en erkänd religion i Sverige. Vad nu en "erkänd religion" egentligen innebär kan kanske diskuteras, men beslut i frågan har tagits i kammarkollegiet så jag utgår från att allt är i full juridisk ordning.

Frågan om hur religionens seder skall respekteras av rättsväsendet infinner sig därmed. Då det i religionens namn, som jag tidigare skrivit om, uppenbarligen anses vara såväl tillåtet som en rättighet med omskärelse av nyfödda barn så borde ju i så fall religionsfriheten påbjuda att även praktiserade "kopimister" får utöva sin tro utan risk för repressalier.

Tidigare har som bekant denna sorts verksamhet lett till fängelsedomar och skadestånd på 30 miljoner kronor. Nu när kopimismen är en erkänd religion kan ju emellertid sådana domslut inte längre vara möjliga, eller? Är det kanske rimligt att medhjälp till duplicering av information å ena sidan leder till fängelse- och skadeståndsstraff, medan irreversibla kirurgiska ingrepp utan bedövning på nyfödda barn skall tillåtas i religionens namn, trots att de barnen inte själva ges möjligheten att få uttala sig om något som kommer att påverka dem resten av livet?

Tycker du att frågeställningen börjar bli absurd? Det beror på att den vilar på absurda premisser. Denna jämförelse illustrerar det absurda med fenomenet religion. Den illustrerar det absurda med en sedvänja som omskärelse och den illustrerar, som av en händelse, även det absurda med att medhjälp till duplicering av information bestraffas mycket hårdare än många grova misshandelsfall.

Apropå religion så har för övrigt Kristdemokraterna varit ordentligt i ropet idag. Göran Hägglunds stabschef har fått sparken efter att ha avslöjats med att anonymt förtala sin chefs rivaler på nätet. Detta får måhända en och annan att börja fundera på hur det står till med etiken och moralen i det parti som så gärna vill förmana oss övriga hedningar om vikten med en kristen värdegrund.

Samtidigt slår Ewa Samuelsson ett slag för att även synligt funktionshindrade skall få ses som programledade i SVT. Detta för att, med Samuelssons ord, hjälpa till att "normalisera" en stor grupp människor i samhället. Det är emellertid lite märkligt att höra just Kristdemokraterna använda sig av detta argument. Det finns ju trots allt andra stora grupper människor i samhället, vilkas "normalisering" starka krafter inom Kristdemokraterna länge har motarbetat...

DN1, DN2, GP, SVT, NK, Dagen, HD, ST, BT, ÖC, NT, HP, UNT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.