2012-05-16

Hur Reich blev engelskt - mer om förtroendet för journalister

"Andra medier har kopplat ihop Horst Reichenbachs namn med det engelska ordet för Tredje riket, Third Reich" skriver SvD:s Teresa Küchler", apropå tyskfientliga stämningar i Grekland.

Vad som egentligen avses är såklart att paralleller görs mellan Reichenbaums namn och det nazianstrukna TYSKA ordet för rike - det vill säga "Reich". Att språket engelska blandas in i sammanhanget kan bara betyda en sak - nämligen att Küchler sitt efternamn till trots inte är särskilt språkligt bildad, men däremot en hejare på att producera artiklar efter anglosaxiska förlagor.

Fnordspottings förtroende för journalister sjunker ytterligare ett steg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.