2012-06-28

Därför spricker euron

Ännu ett toppmöte skall hållas för att rädda euron. Olyckligtvis är konceptet dödfött, för eurokrisen kan inte stävjas med toppmöten. Eurokrisen kan heller inte stävjas med högridliga deklarationer, stabilitetspakter eller stödpaket, och den kan definitivt inte stävjas med fler lån. Det är nämligen just lån som är problemet.

Det var billiga lån som tillät en kleptokratisk grekisk politisk elit att under ett årtionde köpa sig folkets röster med välfärd och tillväxt för lånade pengar. Det var billiga lån som blåste upp fastighetsbubblor i Irland och Grekland som, då de kollapsade, drog ländernas ekonomi med sig i fallet. Och det var för den delen billiga lån som tillät USA och Japan att hamna i ett läge där ländernas budgetunderskott är ofattbara 40 respektive 60 procent. Detta brör inte Europa - än, det vill säga - men den dag marknaden inser det orimliga i detta kommer världsekonomin drabbas av ännu en käftsmäll.

Det enda sättet på vilket eurokrisen kan lösas är genom att skulderna - nationernas, företagens och hushållens - återbetalas. Med dagens valutapolitik i eurozonen är kostnaden för att betala av dessa skulder dessvärre så hög att ingen politiker någonsin kommer att bli vald på att göra detta, och den som försöker kommer att möta ett övermäktigt parlamentariskt och opinionsmässigt motstånd. Det kommer, kort sagt, inte att ske.

Den enda väg som återstår är därför att överge den europeiska centralbankens strikta valutapolitik. En hög inflation i eurozonen skulle neutralisera räntekostnaderna och äta upp skulderna, och de krisdrabbade länderna skulle få en chans att bli skuldfria. Men inflation är, som alla andra fria luncher, inte gratis.

Inflation äter upp hushållens besparingar. Inflation är därför förenklat uttryckt en dold skatt på sparat kapital, som används för att betala av statliga skulder. En valutapolitik där inflationen är hög innebär således att låta de skötsamma amortera de slarvigas skulder. Sydeuropéer är vana vid detta, i dessa länder växlades vid tiden för valutareformen de gamla valutorna till euro till kurser i storleksordningen hundratusentals till en. För nordeuropéerna är emellertid detta inte en tänkbar lösning

Att prestigeprojektet euron offrades på pragmatismens altare skulle lösa eurozonens problem. Att europadollarn tilläts bli en europapesetas skulle lösa de eurozonens avgrundsdjupa problem, men det skulle ske till priset av att de tyska, nederlänska och finländska hushållen förlorade sina besparingar. Dessa länders väljare kommer dock aldrig acceptera en sådan utveckling, och därför är euron död. Antingen kommer de skötsamma länderna att lämna valutan eller så tvingas de sydeuropeiska länderna göra detsamma, men resultatet kommer att bli detsamma - euron spricker. Sprickan som går mellan de sydliga och nordliga euroländerna är idag alldeles för stor för att kunna överbringas.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, DN1, DN2, DN3, DN4, SR1, SR2, SR3, GP1,

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12