2012-08-26

Löfvens lögner

"Sverige ska tillbaka till full sysselsättning" utbrast Stafan Löfven idag bombastiskt i sitt sommartal. Det låter såklart bra, i synnerhet för den som är arbetslös och desperat vill ha ett jobb. Men det är ungefär lika realistiskt som att säga att "alla svenskar skall kunna flyga av egen kraft" eller "Sverige skall satsa på en Marskoloni".

Västvärlden är förlamad av en ekonomisk kris som vi bara har sett början av. Västvärlden pressas hårt av de nya tillväxterna. Arbetslöshet är ett växande problem på global skala, det finns helt enkelt betydligt många fler människor i arbetsför ålder i världen än det finns arbetstillfällen.

Det finns dock ett sätt att sänka arbetslösheten i Sverige och det är att bryta fackföreningarnas makt, införa låga minimilöner och avskaffa LAS. Jag betvivlar dock att det är den sortens reformer Löfven har i åtanke.

Löfvens tal om att Sverige skall tillbaka till full sysselsättning är tomma ord och populistisk dynga, och vad värre är, han är också själv fullt medveten om detta. Förhoppningsvis är väljarkåren det med.
Ab1, Ab2, SR1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, DN1, DN2