2012-09-25

Sluta ljug om hans ålder

Media rapporterar idag om hur den så kallade femtonårige afghan som skulle utvisas till Italien - första asylland - nu i strid med Dublinkonventionen skall få sitt ärende prövat i Sverige.

Media fortsätter dock att kalla honom för femtonåring, trots att Migrationsverket slagit fast att det är fullständigt osannolikt att han är så ung. Detta hindrar emellertid inte media från att vidarebefordra denna lögn, när de skriver känslosamma artiklar om fallet.

Mannen i fråga avslöjades först med att ljuga om sin ålder, därefter med att ljuga om att Sverige var hans första asylland. När han därefter skulle skickas tillbaka till det egentliga första asyllandet - Italien - så blev han plötsligt katatonisk och självmordsbenägen och förklarade detta med en påstådd våldtäkt utförd av de italienska migrationsmyndigheterna.

Även om historien om en våldtäkt i Italien vore sann, så motiverar den inte varför en afghan skulle få asyl i Sverige. Att mannen redan blivit tagen på bar gärning med att ljuga i två centrala frågor och att historien om övergreppen inte kom fram förrän efter han hade blivit avslöjad med dessa lögner gör hans trovärdighet allt annat än hög. Ändå fortsätter media att referera till honom som "femtonåringen" fastän han bevisligen är äldre, och återger därutöver resten av hans icke-trovärdiga historia utan motbild. Allt detta för att, får man gissa, få skriva smaskiga artiklar och för att skapa opinionstryck mot Migrationsverket att frångå multilaterala avtal.

Den sortens vilseledande "nyhetsrapportering" är inte på något sätt värd att kallas journalism. Sveriges journalistkår borde skämmas.
SvD, GP1, Ab1, DN1, VK, HD, BT, DB, NSD, ÖC, HN, SR1, SR2, SR3, SR4

1 kommentar:

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.