2012-10-14

Det räcker nu, MP!

"Sverigedemokraternas intåg i riksdagen gjorde att Sverige fick en mer human migrationspolitik", kommenterar Miljöpartiet dagens Sifoundersökning.

SD:s intåg kan säkert, precis som MP säger, ha lett till att en helt motsatt politik fördes. Miljöpartiet har slutit ett antal överenskommelser om ökad invandring tillsammans med regeringen, de har forcerat igenom att personer som olagligt vistas i Sverige skall få rätt till sjukvård och annan samhällsservice. I dagarna har de också lanserat kampanjen "Öppna dörrar" vilken är tänkt att leda till ännu större invandring.

Att göra precis tvärtom som den man ogillar vill göra, innebär dock inte att det blir rätt. Sverige har redan västvärldens högsta invandring, vi har förorter i vilka civilsamhället är på väg att bryta ihop, vi har en stad i vilken judar ej längre vågar bo och vi har exploderande sociala problem som visar sig i kriminalitet, sjunkande skolresultat, arbetslöshet och kraftigt ökande utgiftsposter i statsbudgeten.

Att framföra kritik mot detta är inte radikalt, det är tvärtom ganska rimligt. Att trots dessa problem vilja öka invandringen ännu mer är inte humant, det är bara dumt. Att rentav föreslå att invandringen kanske borde minska lite är någonting som vilken europé som helst skulle tillåtas att säga i vilket finrum som helst. Förutom, förstås, i de svenska.

Nånting har gått extremt fel med den svenska samhällsdebatten. Invandringen har blivit en fråga i vilken allmänheten med alla till buds stående medel - inte minst rasismanklagelser - skall tvingas rätta in sig i ledet - och det Miljöparti för vilken miljöpolitiken för en alltmer tynande tillvaro, är denna utvecklings fanbärare. Det räcker nu!

(Och ni arga människor som inte klarar av att läsa ett sånt här inlägg utan att abuseanmäla det, ni gillar inte olika! Ni vill att alla antingen skall tycka som ni, eller berövas rätten att uttrycka sig. Det kallas för avsaknad av yttrandefrihet och jag överlåter till er att svara på om det är vad ni önskar för Sverige.)
SvD1, SvD2, SvD3, GP, DN, SR, anybody's place