2012-10-14

Det räcker nu, MP!

"Sverigedemokraternas intåg i riksdagen gjorde att Sverige fick en mer human migrationspolitik", kommenterar Miljöpartiet dagens Sifoundersökning.

SD:s intåg kan säkert, precis som MP säger, ha lett till att en helt motsatt politik fördes. Miljöpartiet har slutit ett antal överenskommelser om ökad invandring tillsammans med regeringen, de har forcerat igenom att personer som olagligt vistas i Sverige skall få rätt till sjukvård och annan samhällsservice. I dagarna har de också lanserat kampanjen "Öppna dörrar" vilken är tänkt att leda till ännu större invandring.

Att göra precis tvärtom som den man ogillar vill göra, innebär dock inte att det blir rätt. Sverige har redan västvärldens högsta invandring, vi har förorter i vilka civilsamhället är på väg att bryta ihop, vi har en stad i vilken judar ej längre vågar bo och vi har exploderande sociala problem som visar sig i kriminalitet, sjunkande skolresultat, arbetslöshet och kraftigt ökande utgiftsposter i statsbudgeten.

Att framföra kritik mot detta är inte radikalt, det är tvärtom ganska rimligt. Att trots dessa problem vilja öka invandringen ännu mer är inte humant, det är bara dumt. Att rentav föreslå att invandringen kanske borde minska lite är någonting som vilken europé som helst skulle tillåtas att säga i vilket finrum som helst. Förutom, förstås, i de svenska.

Nånting har gått extremt fel med den svenska samhällsdebatten. Invandringen har blivit en fråga i vilken allmänheten med alla till buds stående medel - inte minst rasismanklagelser - skall tvingas rätta in sig i ledet - och det Miljöparti för vilken miljöpolitiken för en alltmer tynande tillvaro, är denna utvecklings fanbärare. Det räcker nu!

(Och ni arga människor som inte klarar av att läsa ett sånt här inlägg utan att abuseanmäla det, ni gillar inte olika! Ni vill att alla antingen skall tycka som ni, eller berövas rätten att uttrycka sig. Det kallas för avsaknad av yttrandefrihet och jag överlåter till er att svara på om det är vad ni önskar för Sverige.)
SvD1, SvD2, SvD3, GP, DN, SR, anybody's place

1 kommentar:

  1. Vi måste vara världens mest självdestruktiva folk.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.