2012-12-30

MP krattar manegen för SD

"Regeringen krattar manegen för SD" säger Gustav Fridolin, efter att regeringen i liten skala börjat erkänna att västvärldens största invandring faktiskt för problem med sig.

Vad Fridolin främst vänder sig mot är att regeringen "skyller" arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, "helt utan stöd i statistiken". Det mest uppseendeväckande här är kanske inte det faktum att Fridolin har fel, utan snarare det totalt verklighetsfrånvända i resonemanget. Att invandring av stora grupper av lågutbildade och analfabeter leder till såväl ökad arbetslöshet som försämrade skolresultat är så självklart att det egentligen inte borde behöva kommenteras.

Att en analfabet som efter åratal i Sverige inte kan kommunicera utan tolk skulle ha en god chans att få ett jobb på en arbetsmarknad där kraven är höga, de lediga platserna är få och låglönejobben ännu färre är den absurda implikationen av Fridolins uttalande. En annan absurd implikation av Fridolins resonemang är att det inte är något problem för en afghansk trettonåring som aldrig gått i skola att få högskolebehörighet, efter att blivit placerad i en svensk skola och fått gå grundskolans sista årskurser i det svenska skolsystemet.

Det är Fridolin som krattar manegen för SD då han förnekar den verklighet som det svenska folket lever i. Det är just därför som stödet för SD också ökar.
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.