2012-12-30

MP krattar manegen för SD

"Regeringen krattar manegen för SD" säger Gustav Fridolin, efter att regeringen i liten skala börjat erkänna att västvärldens största invandring faktiskt för problem med sig.

Vad Fridolin främst vänder sig mot är att regeringen "skyller" arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, "helt utan stöd i statistiken". Det mest uppseendeväckande här är kanske inte det faktum att Fridolin har fel, utan snarare det totalt verklighetsfrånvända i resonemanget. Att invandring av stora grupper av lågutbildade och analfabeter leder till såväl ökad arbetslöshet som försämrade skolresultat är så självklart att det egentligen inte borde behöva kommenteras.

Att en analfabet som efter åratal i Sverige inte kan kommunicera utan tolk skulle ha en god chans att få ett jobb på en arbetsmarknad där kraven är höga, de lediga platserna är få och låglönejobben ännu färre är den absurda implikationen av Fridolins uttalande. En annan absurd implikation av Fridolins resonemang är att det inte är något problem för en afghansk trettonåring som aldrig gått i skola att få högskolebehörighet, efter att blivit placerad i en svensk skola och fått gå grundskolans sista årskurser i det svenska skolsystemet.

Det är Fridolin som krattar manegen för SD då han förnekar den verklighet som det svenska folket lever i. Det är just därför som stödet för SD också ökar.
SvD