2013-03-14

Den absurda debatten

Det finns flera anledningar att vara kritisk till vissa av polisens arbetsmetoder när det kommer till Reva. Hade jag själv på väg till jobbet blivit stoppad av poliser, frågats ut om min bakgrund och blivit avkrävd legitimation hade jag blivit fly förbannad. Men frågan är inte riktigt så enkelt som media och de vanliga godsvenska tyckarna framställer den som heller.

Till exempel förvånas jag över hur det gång på gång påstås att polisens kontroller har en stor felmarginal, eftersom nio av tio som kontrolleras visar sig ha rätt att vistas i Sverige. Detta betyder nämligen naturligtvis också att en av tio som kontrollerats inte har uppehållt sig i Sverige legalt. Detta är i sammanhanget inte en låg siffra, det är snarare en väldigt hög sådan. Hade polisens arbete i andra ärenden - till exempel vid nykterhetskontroller i trafiken - varit lika framgångsrik, hade detta hyllats som en framgångssaga.

Nu handlar Reva förvisso inte om rattonykterhet. Reva handlar om invandringen till Sverige, och i egenskap av en invandringsrelaterad fråga gäller en helt annan uppsättning logiska regler när frågan skall diskuteras offentligt. Dessa logiska regler går i korthet ut på att den som anklagar någon annan för att vara "rasist" alltid får det moraliska övertaget. Det spelar ingen roll hur bra argument du har, så fort någon kallar dig för rasist så har du förlorat, oavsett hur illa underbyggd anklagelsen är. Och motståndarna till utvisningar av illegala invandrare vet att utnyttja detta till fullo.

Diskussionen blir stundom skrattretande. Vem som helst kan förstå varför polisen inte kontrollerar personer med nordeuropeiskt utseende och som talar svenska utan brytning, men just detta används som argument för att anklaga polisen för rasism. Det spelar ingen roll att sannolikheten för finna illegala invandrare bland personer med svenskt utseende och som talar perfekt svenska är praktiskt taget noll, implikationen av resonemanget är ändå att såvida inte dessa kontrolleras i samma utsträckning som personer med afrikanskt utseende är polisen rasistisk. Vad som alla vet, nämligen att folk med bakgrund från olika platser på jorden ser olika ut, blir således även det till rasism. Alla vet om det, men allt färre vågar kännas vid det i en offentlig debatt.

Det mest bisarra med Reva är att projektet pågår parallellt med att samma politiker som gett projektet sin välsignelse stiftar nya lagar som ger illegala invandrare rätt till skattebetald samhällsservice, någonting som naturligtvis lockar ännu fler illegala invandrare till Sverige. Den ena handen motarbetar därmed aktivt vad den andra gör. Och samtidigt som denna schizofrena politik förs gör media allt de kan för att föra folket bakom ljuset genom att beskriva invandringen till Sverige - den största i västvärlden - som liten och Migrationsverket som hjärtlöst. Och fastän det är en offentlig hemlighet att många av de 111 000 personer som invandrar till Sverige varje år gör det till följd av regelrätta asylbedrägerier, poängterar Miljöpartiet vikten av att " fler personer ska kunna få stanna på grund av synnerligen ömmande skäl".
Sektvänsterns tio budord:
  1. Du skall inga andra argument hava jämte doktrinen.
  2. Du skall missbruka värdeordens namn, ty de skola totalt förlora sin mening så att betyda vadhelst dig passar.
  3. Tänk inte på vilodagen. Heller.
  4. Skilj ej på din fader och din moder, på det att det må gå hen väl och hen må länge leva i ditt land.
  5. Du skall icke problematisera.
  6. Du skall icke anse dig begå något brott, ty dina handlingar är för ett högre syfte.
  7. Du skall icke gräla, ty fraktionsstrider vara revolutionens fiende.
  8. Du skall icke försitta chansen att förlöjliga din nästa då dina argument tryta.
  9. Du skall hava begärelse till din nästas hus.
  10. Du skall icke tillämpa dina principer på dig själv, ej heller på dina vänner eller dina allierade, ej heller på någon annan, som bekänna sig till den rätta läran.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, SR