2013-03-20

MP ljuger och saknar markkontakt

Magda Rasmusson, språkrör för Grön Ungdom skriver idag på Brännpunkt att illegala invandrare borde ha rösträtt.

Betänk detta. Rösträtt för personer som vistas illegalt i Sverige, rösträtt för personer vilkas identitet är oklar, rösträtt för personer som ofta inte finns i några register alls. Rösträtt för personer utan folkbokföringsadress. Rösträtt för personer som inte är svenska medborgare och som saknar tillstånd att uppehålla sig i Sverige.

För att ytterligare förolämpa läsarens intelligens beskriver hon uppgörelsen om rätt till vård och skolgång för illegala invandrare som rätt till vård och skolgång för "asylsökande". Men asylsökandes har alltid haft rätt till den sortens samhällsservice, personerna uppgörelsen berör är sådana som per definition inte är asylsökande - nämligen de som fått avslag eller inte ansökt överhuvudtaget.

Miljöpartiets hållning i invandringsfrågor saknar fullständigt markkontakt. Att regeringens likväl har valt att samarbeta med just MP i asylfrågor är ett hån mot de svenska folket.
Sektvänsterns tio budord:
 1. Du skall inga andra argument hava jämte doktrinen.
 2. Du skall missbruka värdeordens namn, ty de skola totalt förlora sin mening så att betyda vadhelst dig passar.
 3. Tänk inte på vilodagen. Heller.
 4. Skilj ej på din fader och din moder, på det att det må gå hen väl och hen må länge leva i ditt land.
 5. Du skall icke problematisera.
 6. Du skall icke anse dig begå något brott, ty dina handlingar är för ett högre syfte.
 7. Du skall icke gräla, ty fraktionsstrider vara revolutionens fiende.
 8. Du skall icke försitta chansen att förlöjliga din nästa då dina argument tryta.
 9. Du skall hava begärelse till din nästas hus.
 10. Du skall icke tillämpa dina principer på dig själv, ej heller på dina vänner eller dina allierade, ej heller på någon annan, som bekänna sig till den rätta läran.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.