2013-05-27

Elefanten i rummet


Erik Ullenhag och hans medarbetare diskuterar upploppens orsaker.
Se här, här och här


Frågor som osökt inställer sig är:
  • Hur stora måste problemen bli för att regeringen - och för den delen oppositionen och media - skall erkänna att den rekordstora invandringen är problematisk?
  • Hur många gånger måste vänsterns favorithypotes om att klassklyftor är problemens enda orsak motbevisas, innan de börjar överväga att de kanske kan ha fel?
  • Hur länge kan regeringar från båda de politiska blocken erkänna att vi har problem med integrationspolitiken men ändå låta den rekordstora invandringen fortsätta, utan att finna en lösning på integrationsproblemen först?


... men våra politiker - i sin oändliga visdom - skyddar oss åtminstone från farliga öletiketter!För övrigt: Apropå det ofta upprepade påståendet om att det skulle vara en myt att man inte får diskutera invandringen i Sverige, så skriver The Economist så här:

"Immigration and integration are highly sensitive issues in Swedish politics."
SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, Ab1, Ab2, Ab3, BT1, BT2