2013-06-02

Kielos ser en rosa elefant

Katrine Kielos skriver idag i Aftonbladet att "det sitter en gigantisk flodhäst mitt på soffbordet i det svenska folkhemmet. Och den verkar bara vara synlig från utlandet"

För ett ögonblick skulle man kunna tro att Kielos - som tidigare utmärkt sig för, skall vi säga, kanske inte helt genomtänkta åsikter - hade slagits av insikter lite djupare än vad vi är vana vid. Utländska tidningar, befriade som de är från svenska tabun och hämningar, har ju precis som Kielos säger inga problem med att tala om invandringens roll i händelseutvecklingen.

Därefter kommer Kielos till saken, och hakan trillar ned i skrivbordet. Det är nämligen klassklyftorna som är den - rosa? - elefant som Kielos har sett i rummet.

För säkerhets skull väljer också Kielos att poängtera hur mycket de ökande klyftorna i Sverige diskuteras i utländska tidningar. Att dessa utländska tidningars poäng är att klyftorna ökar på grund av invandringen väljer hon naturligtvis däremot att bortse från.

Lästips för den som endast ser klassklyftor:
"Göteborgs somalier - ett folk i kris" (GP)
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, DN1, DN2, DN3, DN4, SR