2013-06-05

Tokfeminism vs Danmark


"Vi tolererar inte dansk sexism", svarar Nina Björk Dennis Nørmark, efter hans uppmärksammade debattinlägg igår.

Man kan såklart fråga sig vilka "vi" det är som inte tolererar de danska förhållandena. Att det inte är upp till danskarna, i egenskap av ett fritt folk, att själva avgöra vad som tolereras i Danmark är uppenbart. Den hätska svenska kulturdebatten om det danska TV-programmet "Blachman" - som inga svenskar har sett - gjorde detta faktum uppenbart.

Att Nørmark därtill dristar sig till att spekulera i att skillnaderna mellan män och kvinnor kanske inte är allt igenom socialt påtvingade mönster*, och att vi istället borde bejaka skillnaderna mellan könen, får Björk att fullständigt gå i taket.

För att slå tillbaka mot detta kätteri plockar Björk därför fram den argumentfattiges favoritverktyg, nämligen härskartekniken. I fin svensk sekteristvänstertradition väljer hon först att avsiktligt missförstå vad Nørmark säger, därefter hånar hon det budskap han enligt henne har framfört:

"Män och kvinnor är väsensskilda varelser" missförstår Björk således avsiktligt Nørmark. Därefter frågar hon sig melodramatiskt vilka skillnader det är som skall hyllas - kvinnornas lägre löner eller kvinnovåldet**?

"Jag är övertygad om att många av mina danska systrar applåderar den feministiska kampen" säger Nina Björk, med vilket hon underförstått menar "den sekteristiska svenska varianten av feministisk kamp. Hennes danska systrar är emellertid, får man förmoda, inte kapabla att föra denna kamp själva.

Nørmark å sin sida säger att "här hemma har svenska förskolors experiment med könsneutrala termer i stort sett mötts med hånskratt och avsmak" och sätter därmed fingret på det pinsamma faktum att Sverige, i omvärldens ögon, allt oftare framstår som ett land fullständigt i masshysterins klor.


* Den svenska tokfeminismens heliga graal.

** Precis som så många andra låtsas Björk om att kvinnor är särskilt våldsutsatta, trots att män i själva verket löper avsevärt större risk att utsättas för våld än kvinnor.
SR