2013-07-01

Dubbla standarder

Åsa Linderborg beskyller i Aftonbladet media för att vara alldeles för tysta om Bradley Manning. För att illustrera sin poäng jämför Linderborg med Ryssland:

"Tankeexperiment: Om Bradley Manning hade varit en rysk soldat som avslöjat krigsförbrytelser i Tjetjenien och för det riskerar livstids fängelse, hade han fått hjältestatus i hela västvärlden."

Något oväntat tycker jag faktiskt att Linderborg har en poäng här. Precis som Linderborgs ryggmärgsreflex tycks vara att i alla lägen angripa USA/Israel samtidigt som hon försvarar Ryssland och Sovjetdespoter, har många andra - undertecknad inkluderad - en tendens att på motsvarande sätt och lika automatiskt försvara USA och fördöma Ryssland.

Vi borde kanske lite till mans reflektera över detta. Vi borde kanske oftare fråga oss själva om vi ibland tenderar att se världen för vad vi vill att den skall vara, snarare än för vad den faktiskt är.

Problemet är bara att samtidigt som Linderborg beskyller media för att hålla sig med dubbla standarder, låter hon å ena sidan folkmordsförsvararen Jan Myrdal komma till tals i Aftonbladet och anklagar å den andra Avpixlat för att vara en fristad för haveristiska hatskribenter.

Det går inte ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.