2013-07-01

Rika vill inte berikas

"Invandring berikar Sverige" brukar Fredrik Reinfeldt säga. Detta är numera en linje som Moderaterna i samarbete med Miljöpartiet driver hårt - så länge invandringen sker till andra platser än där de själva bor det vill säga.

Man får förmoda att detta är en del av de nya Moderaternas mjukare linje - redan rika kommuner behöver inte berikas ytterligare. Solidarisk fördelningspolitik helt enkelt.


SvD1, SvD2