2013-08-13

Revolutionsromantik

Fyra organisationer har sökt tillstånd att demonstrera när Barack Obama besöker Sverige:

 • Piratpartiet
 • Rättvisepartiet socialisterna
 • Kommunistiska partiet
 • Föreningen "IrakSolidaritet"

Piratpartiet vill gissningsvis demonstrera mot USA:s minst sagt tveksamma hantering av integritetsfrågor, vilket de gör helt rätt i. De två radikala vänsterpartiernas önskan att demonstrera beror däremot gissningsvis på att de inte riktigt följt med i samhällsutvecklingen sedan 1917.

Därmed återstår föreningen "IrakSolidaritet". Vilka är egentligen dessa? Well, en snabb titt på deras hemsida ger en rätt entydig bild:

 1. "IrakSolidaritet" önskar ett fritt Irak.
  Att Irak är mer fritt än någonsin tidigare tycks ha gått dem helt förbi.
 2. "IrakSolidaritet" önskar ett självständigt Irak.
  Med detta vill man gissningsvis insinuera att Irak är en amerikansk lydstat. Att landet idag samarbetar allt tätare med USA:s ärkefiende Iran är inget faktum som man låter störa en mysig revolutionsromantisk världsbild som denna.
 3. "IrakSolidaritet" uppmärksammar att Irak varit ockuperat i tio år.
  De anser med andra ord att landet fortfarande är ockuperat. Att de amerikanska trupperna är på väg ut ur landet och att det sedan länge är en folkvald regering som styr bortser man från.
 4. "IrakSolidaritet" uppmanar till att "stödja motståndskampen".
  Med detta kan inte avses så mycket annat än att med våld bekämpa Iraks demokratiskt valda regering.

Det är lätt att dela upp världen i svart och vitt. Kamratandan i en revolutionsromantisk grupp kan dessutom skapa en stark och härlig sammanhållning. Men när man omger sig med enbart likasinnade, när man dunkar varandra i ryggen och eldar på varandras revolutionära glöd, är det lätt att tappa fotfästet.

Det fanns många goda skäl att vara kritisk mot invasionen av Irak, men därav följer inte automatiskt att allting som händer där idag är fel. När man har utvecklat nog med belägringsmentalitet för att se sig själva som de få goda motståndskämparna i en ond, ond värld har man lämnat begreppet "solidaritet" långt bakom sig. Ordet "sekt" ligger betydligt närmare till hands.
SvD1, SvD2, Ab, DN, SR1, SR2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.