2013-08-15

Haveri på DN - igen

I DN återfinns idag en artikel som i indignerad ton anklagar besluttsfattarna i Stockholm för att såväl hyckla som vara inhumana.

Anledningen till detta är att man å ena sidan sagt sig satsa på "en human behandling av romer" samtidigt som man avvisar dem från en lägerplats på kommunens mark som de olovligen upprättat.

DN anser således att när rumänska medborgare vilkas vistelse i Sverige faktiskt strider mot den fria rörligheten (den är inte villkorslös!) i strid med regler, bestämmelser, äganderätt och naturskydd upprättar en lägerplats, så är staden inhuman när den upprätthåller en grundläggande rättsordning.

Att Sveriges ledande tidning publicerar den här sortens absurda tendentiösa smörja visar det inte bara hur verklighetsfrånvända man är på Dagens Förnumstigheter Nyheter, det är också en tydlig indikation på hur fullständigt urspårad den svenska samhällsdebatten är.

Bilder på hur det såg ut på den förra lägerplatsen kan ses här.


SvD