2013-08-15

Haveri på DN - igen

I DN återfinns idag en artikel som i indignerad ton anklagar besluttsfattarna i Stockholm för att såväl hyckla som vara inhumana.

Anledningen till detta är att man å ena sidan sagt sig satsa på "en human behandling av romer" samtidigt som man avvisar dem från en lägerplats på kommunens mark som de olovligen upprättat.

DN anser således att när rumänska medborgare vilkas vistelse i Sverige faktiskt strider mot den fria rörligheten (den är inte villkorslös!) i strid med regler, bestämmelser, äganderätt och naturskydd upprättar en lägerplats, så är staden inhuman när den upprätthåller en grundläggande rättsordning.

Att Sveriges ledande tidning publicerar den här sortens absurda tendentiösa smörja visar det inte bara hur verklighetsfrånvända man är på Dagens Förnumstigheter Nyheter, det är också en tydlig indikation på hur fullständigt urspårad den svenska samhällsdebatten är.

Bilder på hur det såg ut på den förra lägerplatsen kan ses här.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.