2013-08-08

Statsvetare eller missnöjd pensionär?

"Det skulle vara politiskt demoraliserande att trumfa igenom frågan om ett femte jobbskatteavdrag i riksdagen med Sverigedemokraternas stöd", skriver statsvetaren Nils-Eric Hallström idag på Brännpunkt.

Därmed infinner sig frågan hur statsvetaren Hallström föreställer sig att Sveriges riksdag skall kunna fungera? Eftersom SD sitter i vågmästarställning alldeles oavsett vad man tycker om dem, kommer i så fall inget block kunna nå en riksdagsmajoritet. Och då blir det med dagens hårt cementerade blockpolitik onekligen rätt svårt att styra Sverige, vilket inte minst en statsvetare borde förstå.

Den pensionerade statsvetaren Hallström tillägger sedan att "frågan kompliceras av att pensionärerna i Sverige tvingas betala mer i skatt än de som jobbar. Denna skillnad riskerar att öka ytterligare med ett femte jobbskatteavdrag", vilket för in oss på diskussionen kring det som Göran Persson döpte till "pensionärsskatt".

Jobbskatteavdraget är ett jobbskatteavdrag. Ett avdrag på skatten för den som jobbar. Inte för den som till exempel är pensionär, eftersom pensionärer inte jobbar.

Syftet med detta är bland annat att göra det mer attraktivt att gå i pension vid 67 istället för 65. Och incitamenten som detta är av helt avgörande betydelse för om staten skall ha råd att betala framtidens pensioner.

Argumentet mot detta brukar vara att eftersom pension är "uppskjuten lön" borde även pension räknas som just lön. Men det är egentligen inte där orättvisan ligger. Det orättvisa är snarare att de som gått i pension efter regeringen Reinfeldt tillträdde kommer att ha jobbat större delen av sitt arbetsliv utan att ha dragit fördel av jobbskatteavdraget.

Detta vägs dock i praktiken mer än väl upp av att samma personer via ATP-systemet har avsevärt förmånligare pensionsvillkor än dagens unga kommer få. Eller med Göran Perssons egna ord, "jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort". Att 40-talister inför dagens unga beklagar sig över sina dåliga pensionsvillkor är således egentligen direkt magstarkt.

Det är fascinerande hur ofta det bakom en till synes politiskt neutral kvalitetsstämpel som "statsvetare" döljer sig en politisk agenda. Det hade varit avsevärt mer hederligt av Nils-Eric Hallström att underteckna sin insändare med "missnöjd pensionär" än "fil.dr i statsvetenskap".
SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2