2013-08-08

Statsvetare eller missnöjd pensionär?

"Det skulle vara politiskt demoraliserande att trumfa igenom frågan om ett femte jobbskatteavdrag i riksdagen med Sverigedemokraternas stöd", skriver statsvetaren Nils-Eric Hallström idag på Brännpunkt.

Därmed infinner sig frågan hur statsvetaren Hallström föreställer sig att Sveriges riksdag skall kunna fungera? Eftersom SD sitter i vågmästarställning alldeles oavsett vad man tycker om dem, kommer i så fall inget block kunna nå en riksdagsmajoritet. Och då blir det med dagens hårt cementerade blockpolitik onekligen rätt svårt att styra Sverige, vilket inte minst en statsvetare borde förstå.

Den pensionerade statsvetaren Hallström tillägger sedan att "frågan kompliceras av att pensionärerna i Sverige tvingas betala mer i skatt än de som jobbar. Denna skillnad riskerar att öka ytterligare med ett femte jobbskatteavdrag", vilket för in oss på diskussionen kring det som Göran Persson döpte till "pensionärsskatt".

Jobbskatteavdraget är ett jobbskatteavdrag. Ett avdrag på skatten för den som jobbar. Inte för den som till exempel är pensionär, eftersom pensionärer inte jobbar.

Syftet med detta är bland annat att göra det mer attraktivt att gå i pension vid 67 istället för 65. Och incitamenten som detta är av helt avgörande betydelse för om staten skall ha råd att betala framtidens pensioner.

Argumentet mot detta brukar vara att eftersom pension är "uppskjuten lön" borde även pension räknas som just lön. Men det är egentligen inte där orättvisan ligger. Det orättvisa är snarare att de som gått i pension efter regeringen Reinfeldt tillträdde kommer att ha jobbat större delen av sitt arbetsliv utan att ha dragit fördel av jobbskatteavdraget.

Detta vägs dock i praktiken mer än väl upp av att samma personer via ATP-systemet har avsevärt förmånligare pensionsvillkor än dagens unga kommer få. Eller med Göran Perssons egna ord, "jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort". Att 40-talister inför dagens unga beklagar sig över sina dåliga pensionsvillkor är således egentligen direkt magstarkt.

Det är fascinerande hur ofta det bakom en till synes politiskt neutral kvalitetsstämpel som "statsvetare" döljer sig en politisk agenda. Det hade varit avsevärt mer hederligt av Nils-Eric Hallström att underteckna sin insändare med "missnöjd pensionär" än "fil.dr i statsvetenskap".
SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2

1 kommentar:

 1. Pensionärsdiskriminering

  Det ligger ett löjets skimmer över de politiska partiernas fiske efter röster från den stora röstboskapen som utgörs av Sveriges 2 000 000 pensionärer.
  Svenska folkets rätt att sig själv beskatta är en grundregel i vår demokrati.
  Riksdagsmännen är valda för att representera folket inklusive pensionärer vilka utgör 25 % av väljarkåren.

  Löjet består i att partierna bjuder över varandra när det gäller d s k. pensionär skatten, dvs. ”fenomenet” att pensionären betalar mer i skatt än de förvärvsarbetande.
  Ett parti vill inte ta bort skatteskillnaden alls ett annat parti vill ta bort den direkt efter valet. Och däremellan bjuder man över varandra – det liknar mer och mer boskapsauktion.

  Ett ynkligt spel av politiker som inte ens var födda när ATP genomfördes 1962.
  ATP som tog bort pensionärsfattigdomen. Nu vrids klockan tillbaka.
  Sverige är det enda EU land där pension beskattas högre än arbetsinkomst. Och i Norge är skatten på pension 11 % lägre än på arbetsinkomst.
  Till råga på allt finns ”bromsen” som innebär att en pensionär som för tre år sedan hade en pension på 14.000 kr i månaden i år får bara 13.450 kr.
  Minskning 550 kr.

  Varför döljer man falskeligen sanningen om pensionerna?
  I det nya pensionssystemet från 1994 skulle enligt grundregeln pensionerna öka i takt med inkomsterna.
  Men pensionsteknikerna hittade på något som kallas för ”normen”.
  Vad är detta för ett monster? De flesta vet inte.
  ”Normen” - rätta namnet borde vara Råttan – den gnagande råttan.
  Varför? Jo ”normen” innebär att om snittinkomsten i landet stiger med t.ex. 2 % under ett år så får pensionen bara stiga med 2 % - 1,6 % = 0,4 %.
  Pensionen följer alltså inte inkomstutvecklingen eftersom det görs ett avdrag på 1,6 % som alltså är ”normen”.

  Nedan följer en redogörelse för hur pensionärerna lurats på miljarder kr sedan 1994 – hur pensionerna släpat efter inkomsterna som de skulle följa enligt den nya pensionslagen.
  Från Statistiska Centralbyrån har jag fått följande uppgifter om inkomstutvecklingen
  för 1994-2013.

  Löneutvecklingen 1994-2013.
  Samtliga sektorer
  (Primärkommunal sektor, landstingskommunal sektor, statlig sektor, privat sektor).
  1994 15 600
  2013 30 600
  En ökning med 100%.
  Källa: Statistiska Centralbyrån

  Riksdagsledarmöternas arvodesutveckling
  1994 26 500
  2013 59 600
  En ökning med 100 %.
  Källa: Riksdagens arvodesnämnd

  Pensionens utveckling – två exempel
  1994 10 000 13 971
  2013 12 986 18 135
  En ökning med 30 %.
  Källa: Pensionsmyndigheten

  Om grundregeln gällt att pensionen skall följa inkomstutvecklingen utan 1,6 % avdraget så hade 10 000 kr 1994 idag varit 20 000 kr
  och 13 971 kr 1994 hade varit 27 942 kr idag.
  Hur skulle detta finansierats?
  Bl.a. genom att föra tillbaka de 250 miljarder kr till AP-fonderna som politikerna tog ut ur dem i början av 2000-talet.
  De miljarder som de förvärvsarbetande betalat in till fonderna som premier istället för att få dem i form av lön.
  Alltså miljarder kr i uppskjuten lön som ej betalats ut.
  Vad säger Riksrevisionen, Riksdagens revisor och EU domstolen?

  Den köpkraft – efterfrågan som en rättvis pension med de återförda miljarderna lösgjort hos dessa 2 000 000 konsumenter hade krävt ett utbud av varor och tjänster som lett till flerfaldigt fler arbeten och lägre arbetslöshet än nuvarande trixande med sänkta arbetsgivaravgifter, moms- och jobbskattesänkningar.
  Ett nationalekonomiskt axiom som en viss finansminister, enligt uttalande, inte tycks anamma eller förstå.


  Till sist några exempel på prisutvecklingen i Sverige.

  1994 2014

  Mjölk 6,00 kr 9,90 kr
  Bensin 7,50 ” 14,52 ”
  Hamburgare 31,70 ” 70,00 ”
  Hårklippning 191,00 ” 320,00 ”

  Dvs. priserna har ökat med 100%.
  Källa: Statistiska Centralbyrån.

  ”Det hade vi igen aning om!”
  Så diskriminerar man pensionärerna – varav 200 000 lever under fattigdomsgränsen.
  Vart tog den svenska modellen och folkhemmet vägen?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.