2013-08-10

De granskar - inte - skiten

Aftonbladet kultur har publicerat en artikel med titeln "Destruktiva antifascister spårar ur", angående det nyligen uppmärksammade vänsterextremistiska politiska våldet.

Jag skall erkänna att titeln gjorde mig lite hoppfull. Aftonbladet kultur har nyligen vid några tillfällen visat sig kapabla att nyansera sin verklighetsbild en smula. Inte nog med att Åsa Linderborg storsint erkände att Sveriges statsminister faktiskt inte var rasist, de förvånade mig därtill häromdagen med att tydligt markera mot Afrosvenskarnas riksförbunds urspårade kränkthetmaskineri.

Artikeln om Revolutionära Fronten (RF) var emellertid långtifrån så nyanserad som titeln gav sken av. Den första halvan av artikeln går ut på att ursäkta det vänsterextremistiska våldet med högerextremistiskt dito, samt att misstänkliggöra Ekots och Polisens uppgifter.

Den andra halvan går främst ut på att beklaga sig över hur RF:s våldsaktioner skadar "alla andra antifascister". Mest intressant är kanske följande formulering:

"Plötsligt bekräftar RF de liberala kålsuparteoretiker, som i åratal felaktigt försökt jämställa antifascism med fascism, vänsterextremism med högerextremism."

Enligt Aftonbladet kultur är alltså ett av de största problemen med RF våldsaktioner att det därmed "felaktigt" kan framstå som att "liberala kålsuparteoretiker" – med vilket jag antar att man menar "icke-rättrogna idioter" – som jämför "vänsterextremism med högerextremism" har rätt.

That's Aftonbladet kulturs världsbild for you. Artikeln (som handlar om synnerligen konkreta våldsaktioner) är därtill betydligt mycket kortare än Åsa Linderborgs artikel om det (skriftliga) hat hon själv fått utstå. Jag noterar också att till skillnad från den senare innehåller denna inte någon stämpel med texten "granska skiten"


SR1, SR2, SR3, SR4, SvD1, SvD2, DN1, DN2