2013-08-10

De granskar - inte - skiten

Aftonbladet kultur har publicerat en artikel med titeln "Destruktiva antifascister spårar ur", angående det nyligen uppmärksammade vänsterextremistiska politiska våldet.

Jag skall erkänna att titeln gjorde mig lite hoppfull. Aftonbladet kultur har nyligen vid några tillfällen visat sig kapabla att nyansera sin verklighetsbild en smula. Inte nog med att Åsa Linderborg storsint erkände att Sveriges statsminister faktiskt inte var rasist, de förvånade mig därtill häromdagen med att tydligt markera mot Afrosvenskarnas riksförbunds urspårade kränkthetmaskineri.

Artikeln om Revolutionära Fronten (RF) var emellertid långtifrån så nyanserad som titeln gav sken av. Den första halvan av artikeln går ut på att ursäkta det vänsterextremistiska våldet med högerextremistiskt dito, samt att misstänkliggöra Ekots och Polisens uppgifter.

Den andra halvan går främst ut på att beklaga sig över hur RF:s våldsaktioner skadar "alla andra antifascister". Mest intressant är kanske följande formulering:

"Plötsligt bekräftar RF de liberala kålsuparteoretiker, som i åratal felaktigt försökt jämställa antifascism med fascism, vänsterextremism med högerextremism."

Enligt Aftonbladet kultur är alltså ett av de största problemen med RF våldsaktioner att det därmed "felaktigt" kan framstå som att "liberala kålsuparteoretiker" – med vilket jag antar att man menar "icke-rättrogna idioter" – som jämför "vänsterextremism med högerextremism" har rätt.

That's Aftonbladet kulturs världsbild for you. Artikeln (som handlar om synnerligen konkreta våldsaktioner) är därtill betydligt mycket kortare än Åsa Linderborgs artikel om det (skriftliga) hat hon själv fått utstå. Jag noterar också att till skillnad från den senare innehåller denna inte någon stämpel med texten "granska skiten"


SR1, SR2, SR3, SR4, SvD1, SvD2, DN1, DN2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.