2013-08-10

Vinklat om sexköp

För ett år sedan kom en rapport som visade att mer än dubbelt så många unga män som kvinnor säljer sex.

När DN idag skriver om minderåriga som säljer sex nämns dock bara pojkar en gång i artikeln, samtidigt som tjejer omnämns sex gånger. Artikeln kompletteras också med en intervju med en tjej.

Någon mer än jag som tycker SvD:s rapportering klingar falsk?

När det kommer till män som säljer sex är även det svenska rättsväsendets engagemang minst sagt ljummet. Bagateller som fakta, forskning och markförhållanden får, tycks det, inte störa den förhärskande likhetsfeministiska ordningen.


SvD