2013-08-10

Vinklat om sexköp

För ett år sedan kom en rapport som visade att mer än dubbelt så många unga män som kvinnor säljer sex.

När DN idag skriver om minderåriga som säljer sex nämns dock bara pojkar en gång i artikeln, samtidigt som tjejer omnämns sex gånger. Artikeln kompletteras också med en intervju med en tjej.

Någon mer än jag som tycker SvD:s rapportering klingar falsk?

När det kommer till män som säljer sex är även det svenska rättsväsendets engagemang minst sagt ljummet. Bagateller som fakta, forskning och markförhållanden får, tycks det, inte störa den förhärskande likhetsfeministiska ordningen.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.