2013-09-03

Asylmottagande i västvärlden

Under 2012 sökte sammanlagt 479 300 personer asyl i i-länder. Av dessa var det 43 900 (9,2 procent) som sökte asyl i Sverige, vilket gjorde Sverige till i-världens fjärde största asylland i absoluta tal mätt, efter USA, Tyskland och Frankrike.

(För 2013 ligger det svenska asylmottagandet så här långt 12 procent över fjolårets.)

De amerikanska, tyska och franska befolkningarna är emellertid 33, åtta respektive sju gånger större än den svenska, varför en direktjämförelse blir missvisande. Jämför man istället asylsökande per tusen invånare erhålls följande tabell:


Malta
4,9
Sverige
4,7
Luxemburg
4,0
Schweiz
3,4
Montenegro
2,4
Österrike
2,1
Norge
2,0
Liechtenstein
1,9
Belgien
1,7
Cypern
1,5
Danmark
1,1
Frankrike
0,9
Grekland
0,8
Tyskland
0,8
Australien
0,7
Kanada
0,6
Finland
0,5
Nederländerna
0,5
Storbritannien
0,4
Island
0,4
Makedonien
0,3
Serbien
0,3
Kroatien
0,3
USA
0,3
Italien
0,3
Polen
0,2
Turkiet
0,2
Ungern
0,2
Irland
0,2
Bulgarien
0,2
Litauen
0,2
Slovenien
0,1
Rumänien
0,1
Slovakien
0,1
Lettland
0,1
Nya Zeeland
0,1
Estland
0,1
Spanien
0,1
Tjeckien
0,05
Portugal
0,03
Sydkorea
0,02
Japan
0,02
Bosnien
0,01
Albanien
0,01Ett annat sätt att illustrera ett lands asylmottagandet är i procent av det svenska.

I följande tabell anger mittenkolumnen landets relativa asylmottagande (asylsökande per invånare) i procent av motsvarande värde för Sverige. Högerkolumnen anger samma jämförelsetal för det absoluta asylmottagandet, det vill säga utan hänsyn till ländernas varierande befolkningsstorlek.

I de fall jämförelsetalet blir högre än motsvarande svenska värde har det fetstilats i tabellen.

LandRelativ jämförelse (%)Absolut jämförelse (%)
Malta104,34,7
Sverige100100
Luxemburg85,14,7
Schweiz72,359,1
Montenegro51,13,5
Österrike44,739,7
Norge42,622,3
Liechtenstein40,40,2
Belgien36,242,2
Cypern31,93,7
Danmark23,414,0
Frankrike19,1125,2
Grekland17,021,8
Tyskland17,0147,0
Australien14,936,0
Kanada12,846,7
Finland10,66,7
Nederländerna10,620,2
Storbritannien8,562,5
Island8,50,3
Makedonien6,41,5
Serbien6,46,3
Kroatien6,42,7
USA6,4190,1
Italien6,435,8
Polen4,320,9
Turkiet4,338,1
Ungern4,34,9
Irland4,32,1
Bulgarien4,32,8
Litauen4,31,2
Slovenien2,10,6
Rumänien2,15,7
Slovakien2,11,3
Lettland2,10,4
Nya Zeeland2,10,7
Estland2,10,2
Spanien2,15,9
Tjeckien1,11,2
Portugal0,60,7
Sydkorea0,52,6
Japan0,45,8
Bosnien0,30,1
Albanien0,20,0

Källa: UNHCR
SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR5, SR6, SR7, SR8, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, DN1, DN2, DN3, DN4, LT1, LT2, LT3, NSk1, NSk2, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, SMP1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.