2013-09-03

Kolonial människosyn


Joyce Kimwaga Lundin

Joyce Kimwaga Lundin har blivit utsedd till "årets entreprenör" av Veckans Affärer. Joyce Kimwaga Lundin har tilldelats "Sörmlandsmedaljen". Joyce Kimwaga Lundin fick en plats i Arbetsförmedlingens styrelse.

Vad har Joyce Kimwaga Lundin gjort för att förtjäna detta? Ptja, hon har för ett antal bidragsmiljoner startat diverse integrationsprojekt, vilkas resultat varit ganska magra eller inte utvärderats.

Jag är säker på att alla som gav Kimwaga Lundin medaljer, utmärkelser och styrelseuppdrag kände sig som fina och fördomsfria människor. Mitt spontana intryck är dock att deras synsätt på Kimwaga Lundin förmodligen snarare har varit direkt kolonialt.


Och apropå Arbetsförmedlingen: Alla med någorlunda verklighetsförankring vet att det idag är ganska lite som just Arbetsförmedlingen kan göra för att få ned arbetslösheten, så sluta låtsas som att detta är fallet.

Att som Ylva Johansson kalla Arbetsförmedlingen för "regeringens i särklass viktigaste myndighet" tyder på att man antingen själv är direkt korkad, eller på att man tror att väljarna är det.

DN, LT, NSk, Sk, SR1, SR2