2013-09-19

Magstarkt av Stureplanscentern

"Smygrasismen har blivit legitim", säger Annie Lööf idag på centerstämman.

Ett annat sätt att se det är förstås att debatten om invandring och rasism har spårat ur fullständigt, att folk knappt vågar öppna käften i frågan längre och att rasismanklagelser idag används så slentrianmässigt för att tysta sina motståndare att begreppet blivit närapå meningslöst.

Personligen tycker jag det är väldigt magstarkt att å ena sidan beskylla det svenska folket för att vara smygrasister, samtidigt som man å den andra cyniskt försöker använda en rekordstor invandring av lågutbildade för att undergräva den svenska välfärdsmodellen. Någonting som för övrigt även den centerpartistiske riksdagsledamot som Staffan Danielsson kritiserar partiet för.

Det är fullt legitimt att verka för att samhället skall förändras i en mer nyliberal riktning. Att hävda att man gör det för att värna utsatta grupper är däremot hyckleri så det stinker om det.
DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.