2013-09-19

Naiv vänster & lömska nyliberaler


Isabella Andersson


Efter att Isabella Andersson från "Ungdom mot rasism" för några dagar sedan i en debattartikel förklarade att den höga arbetslösheten bland invandrare beror på rasism, ger Timbro/Migro ikväll svar på tal.

Fredrik Segerfeldt från Migro medger rakt upp och ned att den är den låga utbildningsnivån bland invandrare som, i kombination med den relativt hårt reglerade svenska arbetsmarknaden, är problemet. Det är en påfallande klarsynt analys, även om Segerfeldt förskönar en smula när han benämner den 62-procentiga analfabetismen i Somalia som "endast förgymnasial utbildning".

Segerfeldts lösning är därför att försvaga arbetsrätten och sänka skatten. Om bidragen skriver Segerfeldt ingenting, men i en annan debattartikel från Migro konstaterades krasst följande:

"Om det finns oro för belastning på bidragssystemen är det bidragssystemen som måste åtgärdas."

Med andra ord är nyliberaler och vänster rörande eniga om att i-världens största invandring måste bli ännu större. Där nyliberalerna är slipade nog att se att detta innebär en kraftig försvagning av den svenska modellen, ser emellertid vänstern bara rosa moln och rasistiska svenskar.

När arbetsrätten försvagas, kollektivavtalen avskaffas och låglönejobben blir legio, kommer det vara vänstern som gjort detta möjligt. Deras nya bästa vänner i Timbro lär skratta hela vägen till banken.

Den naive är den lömskes bästa verktyg.


Källa: UNHCR