2013-09-20

Vad gör Riksbanken?

När jag kom hem från jobbet idag möttes jag av följande:


Klicka för större bild

Min första reaktion var att det var en försändelse till kalifen i Baghdad som hade kommit på avvägar, men vid närmare titt visade det sig vara ett informationsblad från Riksbanken. På denna kunde man läsa – ja, det mesta kunde jag förstås inte läsa alls – följande:

"Riksbanken ansvarar för att försörja landet med sedlar och mynt".

Detta är såklart rätt i sak, men det är inte på något sätt Riksbankens huvuduppgift. Riksbankens främsta funktion är att till låg ränta låna ut pengar till banker, så att samma banker till hög ränta kan låna ut samma pengar till allmänheten och näringsidkare.

Detta är ett praktisk arrangemang för bankernas direktörer och ägare, då de billiga krediter staten tillhandahåller deras verksamhet möjliggör en extremt lönsam verksamhet. En verksamhet som, Anders Borgs förmaningar till trots, drivs under väldigt ansvarslösa och riskabla former, eftersom bonusar och aktieutdelning blir avsevärt mycket större på detta vis.

Kort sagt, när någon lånar pengar av banken för att köpa bostad lånar banken i sin tur upp pengarna av Riksbanken. Riksbanken tar endast ut en låg ränta för besväret, banken tar däremot ut en hög, och hela mellanskillnaden hamnar i bankens fickor. Tanken med arrangemanget är att denna mellanskillnad är en kompensation banken får för att det är den som tar risken för kreditförluster.

Denna riskkompensation är emellertid väldigt akademisk till sin natur, för så länge merparten av låntagarna klarar av att betala sin ränta gör banken en vinst, även om en och annan skulle ställa in sina betalningar. Skulle däremot en stor andel av låntagarna inte klara av sina ränteåtaganden börjar banken i snabb takt närma sig konkursens brant. Skulle detta vara på väg att ske går staten in med skattebetalarnas pengar och räddar banken.

Krasst uttryck är således bankerna endast ett onödigt mellanled, med det enda syftet att mjölka stat och låntagare på pengar. Skulle Riksbanken istället låna ut pengarna direkt till fastighetsköparna skulle räntorna gå ned och/eller de samhällsekonomiska riskerna minska.

Eller, annorlunda uttryckt: Riksbanken ansvarar i första hand inte för att försörja landet med sedlar och mynt. Riksbanken ansvarar i första hand för att försörja banksektorn med feta vinster. Detta är för övrigt en verksamhet som är inflationsdrivande, det vill säga orsakar att pengarna inte behåller sitt värde över tiden
SR1, SR2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5 SvD6, SvD7, LT1, NSk1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.