2013-10-01

1564 kr per pensionär och månad

I dagens SvD anges att det svenska biståndet uppgår till 38 miljarder årligen. Detta belopp kan sättas i relation till svenskarnas privatekonomi genom att man slår ut det i kostnad per svensk, kostnad per arbetande svensk och kostnad per svensk pensionär.

Utslaget per svensk motsvarar det svenska biståndet 3 977 kronor per år, eller 331 kronor per månad.

Utslaget per arbetande svensk motsvarar det svenska biståndet 7 937 kronor per år, eller 664 kronor per månad.

Utslaget per svensk pensionär motsvarar det svenska biståndet 18 765 kronor per år, eller 1 564 kronor per månad.

Regeringens kommande skattesänkning för pensionärer ligger på cirka 100 kronor per månad. Jag har haft svårt att hitta siffror på vad det femte jobbskatteavdraget kommer innebära, men enligt den här sidan bör det handla om i snitt cirka 300 kronor per arbetande svensk och månad.

Slår man istället ut det svenska biståndet på antalet svenskar med hemtjänst eller boende på service- och gruppboenden fås de riktigt intressanta siffrorna. Det svenska biståndet motsvarar då nämligen 152 244 kronor per äldre hjälpbehövande och år, eller 12 687 kronor per månad.

Med andra ord är det alltså rätt stora belopp svenskarna varje månad avstår till bistånd. Att i detta läge ställa upp ett enprocentsmål bara för sakens skull framstår därför som rätt orättvist mot de svenska skattebetalarna. I synnerhet när det är uppenbart att stora delar av det slösas bort eller går till redan väldigt priviligerade FN-diplomater.

Det sägs ofta att man inte skall ställa grupper mot varandra, men så länge resurserna inte är oändliga är detta precis vad som kommer att ske. Hjälpbehövande äldre svenskar tycks inte ha dragit vinstlotten.
DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, LT1, NSk1, NSk2, Sk1, Sk2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.