2013-10-03

Svensk naivitet dödar

Minst 130 personer dog då en båt med migranter idag förliste utanför den syditalienska ön Lampedusa. "Bara de starkaste har överlevt" rapporterar SvD, vilket rent konkret innebär att många av de döda är barn.

I SR pratar Cecilia Malmström om att öppna ett asylcenter utanför EU, i tron att detta skulle hjälpa. I ett annat SR-reportage kan man dock läsa att många av migranterna är egyptier, det vill säga, personer som med största sannolikhet saknar asylskäl.

I det nu aktuella fallet var många av "flyktingarna" från Ghana – ett demokratiskt, fredligt och relativt välmående land som kallats för "Afrikas Schweiz". Att i detta läge föreslå att ett asylcenter utanför EU skulle hjälpa är i bästa fall naivt och okunnigt, i värsta fall ett försök att vilseleda.

I strid med EU-bestämmelserna om första asylland kommer många av de asylsökande som tar sig till Lampedusa så småningom till Sverige. Många av dessa kommer också få asyl i Sverige, även då de saknar asylskäl. Skulle de däremot nekas asyl finns alla möjligheter att ändå stanna kvar i Sverige illegalt.

Av alla som sökte asyl i i-länder 2012 gjorde över nio procent detta i Sverige, trots att vi bara utgör 0,8 % av i-ländernas befolkning. Denna siffra ökar till över tolv procent om man räknar bort alla som sökte asyl i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, det vill säga länder som knappast var båtmigranternas mål.

Den svenska kravlösa välfärden, den svenska viljan att se mellan fingrarna när det kommer till Dublinförordningen och den naivitet som genomsyrar den svenska asylprocessen gör det helt enkelt värt att chansa för den som saknar asylskäl, men drömmer om ett liv i Europa. Många av dessa människor – inte minst barn – kommer att fortsätta drunkna på vägen till Europa så länge den svenska hållningen inte förändras.

För övrigt utgår jag från att vilka svenska föräldrar som helst som blev påkomna med att utsätta sina barn för liknande risker skulle få stora problem med den svenska rättvisan och/eller socialtjänsten. I fallet med båtmigranterna förekommer dock ingen sådan diskussion alls, vilket åtminstone jag tycker är underligt.


Källa: UNHCR

SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8

3 kommentarer:

 1. Det kanske är bekvämt att sitta i Sverige eller Bryssel och kritisera t.ex. Italiens mottagande av flyktingar eller att man river illegala romska bosättningar i Frankrike när man inte har varit tvungen att hantera samma eller liknande problem i närområdet själv.
  Flyktingmottagande kräver både sociala och ekonomiska resurser och det kan vara kärvt att omfördela välfärd.
  Det är ju inte säkert att alla väljarna i landet tycker det är bra med öppna gränser i praktiken.

  SvaraRadera
 2. Det är typiskt västerländskt synsätt att försöka tackla enbart konsekvenserna- Så att säga behandla symptomen men inte orsaken. För att på lång sikt förhindra katastrofer som denna så måste man ändra samhällena som skapar flyktingar. Detta i sig är en otroligt komplicerad fråga, men man måste börja i rätt ända. Vem tycker du har ansvaret? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-3599/vilka-har-ansvar-for-flyktingfragan

  SvaraRadera
 3. Tycker frågan är lite felaktigt ställd, i synnerhet i det här fallet.

  För det första är många inte flyktingar överhuvudtaget. För det andra är ansvaret för att någon flyr inte riktigt samma sak som ansvaret för att de går ombord på livsfarliga båtar.

  I fallet med folk som faktiskt flyr från krig kan jag förstå att de använder sig av de här båtarna. I deras fall vilar ansvaret tungt på de politiker/revolutionärer/terrorister vilkas handlingar fått folk att fly.

  I fallet med människor från Ghana som vill flytta till Europa av ekonomiska skäl, är min analys en helt annan. Sätter man sin familj, inklusive sina barn, på en sån här båt för att ta sig till Europa av ekonomiska skäl, är man en uppenbart olämplig förälder. Om svenskar hade gjort detsamma hade de riskerat åtal eller fosterhemsplacering av barnen.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.