2013-10-24

Public Indoctrination

Public service har höga ambitioner! SR nöjer sig inte med nyhetsförmedling, man bedriver också aktivt opinionsbildning samt utkämpar ett privat litet krig mot Hanne Kjöller.

Nu tycks man även – "som ett led i vårt arbete att göra våra kunder ännu mer nöjda" – ha plockat bort de förargliga blogglänkarna.

Ett utmärkt och modigt valt av SR, för som The Man Himself så kärnfullt konstaterat råder i Sverige "en omfattande yttrandefrihet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.