2013-10-24

Public Indoctrination

Public service har höga ambitioner! SR nöjer sig inte med nyhetsförmedling, man bedriver också aktivt opinionsbildning samt utkämpar ett privat litet krig mot Hanne Kjöller.

Nu tycks man även – "som ett led i vårt arbete att göra våra kunder ännu mer nöjda" – ha plockat bort de förargliga blogglänkarna.

Ett utmärkt och modigt valt av SR, för som The Man Himself så kärnfullt konstaterat råder i Sverige "en omfattande yttrandefrihet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.