2013-10-19

"Såhär Goda ska vi vara"

När formerna för biståndet nu – med rätta – ifrågasätts tack vare Jenny Nordbergs artikelserie i SvD, är det något som saknas i debatten. Man ifrågasätter rutinerna på UD, vilken myndighet som skall vara utbetalningsansvarig och så vidare. Men ingen ifrågasätter enprocentsmålet som sådant.

Enprocentsmålet innebär i praktiken att det svenska folket avstår från väldigt mycket pengar som skulle kunna göra stor nytta på andra områden, till exempel för hjälpbehövande äldre. Vad de nu avslöjade missförhållandena tyder på är bland annat att det faktiskt är svårt att finna nog med vettiga biståndsprojekt för alla dessa miljarder.

Ändå är enprocentsmålet det sista som nu ifrågasätts. Våra politiker tycks ha bestämt sig för exakt hur Goda vi skall vara, alldeles oavsett huruvida någon faktiskt är i behov av vår Godhet eller ej.


DN1, DN2, DN3, DN4, SmP, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, Dag

2 kommentarer:

 1. Att först bestämma hur mycket pengar man skall göra av med och sedan fundera på hur man skall göra av med dem lär garanterat inte gälla i de fall pengarna är ens egna. Nej, det här är precis vad som händer då politiken fullständigt slår knut på sig själv och godheten blir karriär och industri.

  Att SIDA plötsligt vaknar till och erbjuder sig kunna förvalta UD's biståndspengar är helt komiskt. För inte länge sedan var ju SIDA inblandad i skandaler med vansinnigt usel budgetkontroll och hårt förskingringstempo på de pengar man hade inflytande över.

  Verkar ju snarast som om hela biståndsindustrin är en lekstuga för politiskt flosklande, ryggdunkande, kompismutande, korruptstödjande slentrianförsnillning. Med plakatretorik och angelägna symbolfråge-falsarier.

  SvaraRadera
 2. Man skulle ju även kunna bestämma att t ex a-kassan skulle kosta en viss del av bruttonationalintäkten. I goda tider minskar antalet arbetslösa (och BNI går upp), och vips blir a-kassan jättehög. Under dåliga tider med fler arbetslösa sänks däremot a-kassan.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.