2013-10-19

"Såhär Goda ska vi vara"

När formerna för biståndet nu – med rätta – ifrågasätts tack vare Jenny Nordbergs artikelserie i SvD, är det något som saknas i debatten. Man ifrågasätter rutinerna på UD, vilken myndighet som skall vara utbetalningsansvarig och så vidare. Men ingen ifrågasätter enprocentsmålet som sådant.

Enprocentsmålet innebär i praktiken att det svenska folket avstår från väldigt mycket pengar som skulle kunna göra stor nytta på andra områden, till exempel för hjälpbehövande äldre. Vad de nu avslöjade missförhållandena tyder på är bland annat att det faktiskt är svårt att finna nog med vettiga biståndsprojekt för alla dessa miljarder.

Ändå är enprocentsmålet det sista som nu ifrågasätts. Våra politiker tycks ha bestämt sig för exakt hur Goda vi skall vara, alldeles oavsett huruvida någon faktiskt är i behov av vår Godhet eller ej.


DN1, DN2, DN3, DN4, SmP, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, Dag