2013-11-04

Åsiktspolis 2013


Vi gillar olika?

Bilden ovan visar blogglänkarna på SvD-artikeln "SD tredje största partiet". Det fanns fler bloggar på den här artikeln tidigare, bland annat ett blogginlägg av undertecknad.

Efter några dagar brukar bloggfältet på i stort sett alla invandringsrelaterade artiklar dock se ut som ovan. Kvar finns inlägg med rubriker som ovan, eller med rubriker som "Folkrevolten i Syrien" (jag undrar lite hur företeelser som Al Qaidas halshuggningar av otrogna passar in i revolutionsromantik av det slaget).

Hur kommer detta sig? Ptja, de systematiska abuseanmälningarna man råkar ut för om man inte delar Röda Malmös åsikter är såklart en av förklaringarna. Det spelar ingen roll hur diplomatiskt du uttrycker dig, hur väl du belägger dina påståenden med källor, abuseanmälningarna kommer påfallande ofta ändå. I Varberg sitter ett gäng åsiktspoliser anställda av Twingly som efter en sådan abuseanmälning vanligtvis tar bort ditt inlägg direkt.

Detta är dock inte hela förklaringen. Efter några dagar brukar blogglänkarna på SvD-artiklar se ut som ovan, även i de fall inga abuseanmälningar har gjorts. SvD som rensar själva, måhända?

Oavsett vilket så finns det ett uppenbart demokratiskt problem här. Budskapet som sänds ut är att det är endast vänsterpartister och likasinnade som tillåts ha en åsikt om invandringen, alla övriga åsikter tystas.

Att i detta läge förneka att det skulle vara lågt i tak i den svenska debatten är ett skämt. Att i detta läge tala om att "gilla olika" framstår som ren surrealism. Och att just SvD av alla tidningar så aktivt bidrar till detta är skamligt.


SvD1, SvD2, SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.