2013-11-03

Feminism / rasism

Jag fick för en tid sen höra en kvinna med feministiska vänstersympatiers arga utläggning om fenomenet "killgäng".

Någon dag senare när jag gick och tänkte på helt andra saker trillade polletten plötsligt och oväntat ned. Helt ur det blå slog det mig nämligen plötsligt att utläggningen om "killgäng" – och hur illa dessa brukar bete sig – inte handlade om vad jag själv förknippar med "killgäng".

Av sammanhanget att döma blev det, när man tänkte efter, nämligen uppenbart att det var kompisgäng av unga män med invandrarbakgrund som avsågs.

Plötsligt blev det nästan chockerande tydligt hur kvinnan genom att använda ordet "killgäng" gav sig själv carte blanche att vältra sig i förutfattade meningar av ett slag som personer med hennes politiska åsikter aldrig skulle accepterat, hade hon istället talat om "invandrargäng".

Om man ser sig själv som såväl feminist som så kallad "antirasist" utmanar säkerligen verkligheten i invandrartäta områden ens värderingar. Kvinnan i fråga hade uppenbarligen valt att hantera detta genom att tillskriva män i största allmänhet de dåliga värderingar hon mötte i just sådana områden.

Denna insikt gav mig en helt ny grad av förståelse inför den feministiska världsåskådningen. Den kanske inte borde ha gjort det, för när det kommer till debatten om våldtäkter har det länge varit uppenbart att det är så man resonerar. Likväl blev det hela en heureka-upplevelse för mig, för plötsligt upplevde jag att jag förstod hur personer som kvinnan i fråga tänkte.

Har man väl valt att bortförklara överrepresentationen i brottslighet bland invandrare som konsekvensen av ett "patriarkat" i största allmänhet, faller den politiskt korrektes världsbild faktiskt på plats: Invandrare från Mellanöstern blir då till personer med exakt samma kvinnosyn som alla andra, män däremot blir till svin. End of story.

Jag tror det är rätt vanligt att radikalfeminister och likasinnade har valt precis den förklaringsmodellen. Det blir så mycket lättare att måla upp en svartvit världsbild på så sätt. Om man bortser från att den bygger på felaktiga premisser, blir den till och med logisk.