2013-11-02

Filosof von oben

Det är nödvändigt att integrera etisk reflektion i ingenjörsutbildningen, skriver filosofen Jessica Nihlén Fahlquist idag på Brännpunkt. Dylika åsikter återkommer påfallande ofta från humanisthållet och de kan sammanfattas i att "ni naturvetare behöver lära er av oss".

Really? Tror någon att Ericsson skulle upphöra med att ta fram teknisk utrustning som kan användas för avlyssning – det finns ofta lagkrav på att detta skall vara möjligt – bara för att deras ingenjörer tvingats sitta av några föreläsningar i etik under sin utbildning?

Jag vill istället passa på att slå ett slag för naturvetenskapen. Ingenjörer och andra naturvetare har möjliggjort den tekniskt utvecklade civilisation vi lever i. Denna tekniska civilisation är givetvis inte enbart av godo, bland dess konsekvenser återfinns till exempel de möjligheter till miljöförstöring och atomvapen som samhället i stort varit snabba att anamma så fort de blivit tekniskt möjliga.

Bland dess konsekvenser återfinns också uppvärmningen av din bostad en novemberdag, smartphonen/surfplattan/datorn du läser detta på, vitvarorna i ditt kök, semesterresan du gjorde i somras samt det faktum att du aldrig behövt oroa dig för huruvida maten skall räcka hela vintern.

Det finns en tendens bland samhällsvetare och humanister att närmast skryta med sin okunskap i teknik och matematik. När en naturvetare uttrycker ett ointresse för till exempel litteratur brukar samma samhällsvetare och humanister finna denna inställning barbarisk. Men bland den tekniska civilisationens fördelar återfinns också det faktum att samhället kan kosta på sig att avlöna människor för att syssla med filosofi, etik och kulturvetenskap.

Dessa discipliner kan sätta lite guldkant på tillvaron först när de grundläggande behoven som föda och tak över huvudet väl är uppfyllda. En filosofie doktor i filosofi som Nihlén Fahlquist borde därför då och då skänka ingenjörerna lite tacksamhet, snarare än att betrakta dem som barn i behov av hennes egna moralkakor.

Och en annan sak: Ingenjörer är i allmänhet män, få kvinnor tycks – tyvärr! – vara intresserade av yrket. Den dag jag hör en kvinnlig ingenjör påstå att "kön bara är sociala konstruktioner" lovar jag att ta detta uttalande på en gnutta allvar. Ironiskt nog är det dock för det mesta personer från kvinnodominerade discipliner och yrken som hävdar detta.


SvD1, SvD2, SvD3, Dag1, Dag2, Av1, Av2

7 kommentarer:

 1. Helt enig i detta ämne, läs också bland annat Noam Chomskys ytterst träffande analys av humanioras syn på naturvetenskapen,
  http://snurrigtdotcom.wordpress.com/2013/10/30/varfor-turbulent-flode-inte-kan-forklaras-en-feministisk-vetenskaplig-analys/comment-page-1/#comment-371

  SvaraRadera
 2. Jag tänkte inte ens på att koppla ihop detta med censuren av genusvetenskapens egna forskningsresultat, men det borde jag förstås ha gjort. Har skrivit om det också.

  Och ja, vad skall man säga om de virrpannor som försöker förkasta naturvetenskapen som patriarkal? De kan ju börja med att kasta ut datorn, fortsätta med att stänga av elen och vattnet och avsluta med att producera sin egen mat utan tekniska hjälpmedel. Och skall de resa nånstans så låt dem sätta sig på ett flygplan byggt enligt postmodernistiska principer!

  SvaraRadera
 3. Jag borde väl egentligen stå på humanioras sida här, då jag har en fil.mag. som belöning för flera års studier inom allt från historia till litteraturvetenskap, men nej, jag håller till fullo med dig i det du skriver. Det mesta inom humaniorafältet är sådant världen klarar sig utmärkt utan och humanioravärldens anspråk är inte sällan direkt skrattretande.

  SvaraRadera
 4. Grejen är att jag älskar kultur! Jag älskar böcker, jag älskar film, jag älskar musik och jag älskar bra filosofi.

  Men oavsett hur mycket jag älskar det så skapar det väldigt få jobb. Och i den mån det gör det är detta som en följd av det överflöd som skapas av den tekniska civilisationen.

  Sen vill jag återigen upprepa att jag verkligen inte förstår vad ilsken Israelkritik, USA-hat och vänsteråsikter i största allmänhet har med kultur att göra.

  SvaraRadera
 5. Om kultur är det som uppstår mellan människor i egenskap av vanor, handlingsmönster och olika uttryck så blir det ju förstås väldigt intressant att kidnappa alla tolkningsföreträden kring detta. Speciellt i media. Där åsikter, tankar och reflektioner kan påstås spegla samtida uppfattningar även om det inte gör det. Och mediala gyckelspel kallas konst även om det inte är det. Det blir sociala möjligheter till identifikation grupper emellan. Oftast då den typ av grupper som står längst bort från naturvetenskap eller har svårt att annars mäta sin betydelse. Därför är dessa grupper ofta vänstervänster eller tokliberala. (Det kommersiella samhället belönar duktiga tekniker och naturvetare som regel ändå).

  Går man långt tillbaka i tiden så tror jag kulturutövare eller liknande stod närmare naturvetenskapen. Kanske mycket beroende på betydelsen av hantverket och dess kvaliteter. Som delvis var beroende av viss naturvetenskap och teknik. Kring sekelskiftet 1800-1900 blev ju kameran vanligare och många konstnärer, förlåt tavelmålare, intresserade sig för den tekniken. Och kombinationen av klassisk hantverksutbildning med bejakande av tekniska landvinningar resulterade i den hittills mest intressanta epoken måleri någonsin. Men numera har det blivit tvärtom. Det är ofta människor som har svårt med teknik och naturvetenskap som söker skydd i kulturvärlden.

  SvaraRadera
 6. Intressant observation. Går man ännu längre tillbaka var dessutom filosofi och naturvetenskap/matematik mer eller mindre samma sak.

  SvaraRadera
 7. @Fnord, 19,39. Precis exactemente!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.