2013-11-10

Med Grekland som förebild

I en bisarr debattartikel presenterar Daniel Suhonen idag ett förslag på ett nytt svenskt skattesystem.

Syftet med detta skattesystem är att höja skatteuttaget, men bisarrt nog är det ändå via en platt skatt på 35 % som inkomster skall beskattas. Den platta skatten skall kombineras med höjt grundavdrag, slopad bolagsskatt, fastighetsskatt, kraftigt höjda punkskatter samt vad man med en dystopisk eufemism kallar för en "medborgaravgift" på 1 500 kronor i månaden. Denna skall betalas av alla över 18 år, oavsett om de har jobb, är friska, studerar och så vidare.

Suhonen kritiserar med rätta det nuvarande skattesystemet för att vara ett "lapptäcke av undantag och avdrag". Jag betvivlar dock att hans eget förslag skulle bli så mycket bättre i det avseendet.

Utöver detta vill man kraftigt öka Sveriges statsskuld. Denna skuld ligger i dagsläget på ungefär 1 200 miljarder kronor, men Suhonen vill öka samma skuld med 100 miljarder om året under 20 års tid. När Suhonen är klar med att pantsätta framtiden kommer med andra ord statsskulden att uppgå till 3 200 miljarder kronor. För alla dessa lånade pengar vill Suhonen kraftigt bygga ut den offentliga sektorn.

Mitt råd till Stefan Löfven och Magdalena Andersson är att tydligt markera att Suhonens från Grekland importerade variant av nationalekonomi inte är någonting man avser befatta sig med. Annars blir nog många väljare oroliga på riktigt.

När Socialdemokraterna kritiserar borgarna för att låna för att sänka skatterna har de onekligen en poäng, men varför det skulle vara bättre att låna för att höja världens redan högsta skatter övergår definitivt mitt förstånd.

Bloggtips: Tino

För övrigt #1: Tankesmedjan Daniel Suhonen bossar över heter "Katalys", vilket är grekiska för upplösning eller annullering. Ordet har även en intressant relation till ordet "analys". Ordpar av detta slag betecknar vanligtvis varandras motsatser: katod-anod; katabol-anabol; katalys-analys och så vidare...

För övrigt #2: Läs om partiet med flest invandrare på vallistan i Södertälje.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN, VA